นายหัวออนไลน์ : ลงโฆษณาเว็บ

                                     ข้อมูล www.naihouonline.com (30/6/63)

                                               (นายหัวออนไลน์)

การกระจายเว็บไซต์                โปรโมทไปสู่ face book ยูทูป และเพจข่าว

-          เฟชนายหัวคุยข่าว                                         มีเพื่อนราว  4,500  คน

-          เพจนายหัวคุยข่าว                                          มีผู้ติดตามกว่า 500 คน

-          เพจหนังสือเครือข่าย รายเดือน วิจารณ์’       มีผู้ติดตามกว่า 300 คน

-          เพจสมาคมกีฬาเปตองสัมพันธ์                     มีผู้ติดตามกว่า 700 คน

-      เพจเครือข่ายออนไลน์                                    มีผู้ติดตามกว่า  700 คน  

-          ยูทูป (นายหัวคุยข่าว)                                    ช่องนายหัวคุยข่าว

กลุ่มผู้อ่าน                 :             กว่า 10,000 ราย   แบ่งเป็นชาย 50% และหญิง 50%

การนำเสนอข่าวสาร  :            เศรษฐกิจ

                                                ประกันภัย

                                                การเงินการคลัง

                                                ขายตรง

                                                แชร์ลูกโซ่

                                                ไอที

                                                 อสังหาริมทรัพย์

                                                 ปราชญ์ความรู้

                                                 การออกกำลังกาย-สุขภาพ

                                                 กีฬาเปตอง

                                                  กิน เที่ยว ช้อป และการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข

 

                                อัตราโฆษณา ใน www.naihouonline.com

                                                (เครือข่ายออนไลน์)

แบรนด์เนอร์ A  ขนาด 940 x 370 pixel (ทุกหน้าเว็บ)                         ราคา          50,000               บาท/เดือน

แบรนด์เนอร์ B ขนาด 1800 x 600 pixel (fixed)                                  ราคา          30,000              บาท/เดือน

แบรนด์เนอร์ ขนาด 500 x 250 pixel (fixed) ด้านข้าง เห็นทุกหน้า      ราคา          20,000               บาท/เดือน

บทสัมภาษณ์                                                                                                           20,000              บาท

บทความ/สกู๊ปข่าว                                                                                                   10,000              บาท   

 

Visitors: 1,809,171