ข่าวดี ข่าวดัง วงการประกัน การเงิน และการขายตรง

                                  สินมั่นคงไปต่อ

            หลังศาลล้มละลายกลาง มีคำสั่งรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ ด้านเจ้าหนี้ให้ต้องยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ภายในกำหนด 1 เดือน

            เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา เวลา 10.00 น. ศาลล้มละลายกลางนัดฟังคำสั่งคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีเจ้าหนี้ผู้คัดค้านมาฟังคำสั่งศาลประมาณ 25 ราย โดยศาลมีคำสั่งสรุปสาระสำคัญว่า ทางไต่สวนได้ความจริงว่า ลูกหนี้มีหนี้สินล้นพ้นด้วย และเป็นหนี้เจ้าหนี้หลายคนรวมกันเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าสิบล้านบาท กิจการของลูกหนี้ยังมีรายได้ กรณียังมีช่องทางและมีเหตุผลอันสมควร และลูกหนี้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการโดยสุจริต ทั้งไม่ปรากฏลูกหนี้ขาดคุณสมบัติในการเป็นผู้ทำแผน จึงมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการของบริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) ลูกหนี้ และตั้งบริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ทำแผน

            อนึ่ง เจ้าหนี้ซึ่งมูลหนี้เกิดขึ้นก่อนวันที่ศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ ต้องยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ กองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ กรมบังคับคดี ภายในกำหนด 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่ประกาศคำสั่งลงในราชกิจจานุเบกษา เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แจ้งกำหนดลงประกาศคำสั่งในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 20 ธันวาคม 2565 โดยมีช่องทางในการยื่นขอรับชำระหนี้ ดังนี้

            1.ยื่นคำขอรับชำระหนี้ออนไลน์ทางเว็บไซต์กรมบังคับคดี wwww.led.go.th
            2.ยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ กองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ กรมบังคับคดี หรือสำนักงานบังคับคดีทั่วประเทศ
            3.ยื่นคำขอรับชำระหนี้ผ่านบริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขาทั่วประเทศ

            ทั้งนี้ ขอให้เจ้าหนี้ติดตามความคืบหน้าของคดีและรายละเอียดอื่น ๆ เพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์กรมบังคับคดี www.led go.th ต่อไป

            อัพเดตข้อมูลการเงินของสินมั่นคงประกันภัย สิ้นสุดเดือน มิ.ย. 65 มีสินทรัพย์ 7,871 ล้านบาท มีหนี้สิน 38,229 ล้านบาท โดยมีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สิน 30,357 ล้านบาท ซึ่งเป็นหนี้สินค่าสินไหมประกันภัยโควิด โดยมีสินทรัพย์ที่แปลงเป็นเงินสดเพียง 2,481 ล้านบาท แต่มีค่าใช้จ่ายอื่น ณ เดือน พ.ค.-ก.ค. 65 ประมาณ 550 ล้านบาทต่อเดือน 


 • ทิพยประกันภัย ผนึกกำลัง กับ ชโยแคปปิตอล และ อะมิตี้ อินชัวร์รันซ์ โบรคเกอร์
  ลงนามบันทึกข้อตกลง ด้านรับประกันภัยมอบสิทธิพิเศษด้านประกันภัยสำหรับกลุ่มลูกค้าสินเชื่อ “ชโยผ่อนสบาย”
  ดร.ปราโมทย์ วิบูลย์กิจโชติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  นายสุขสันต์ ยศะสินธุ์ ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชโย แคปปิตอล จำกัด นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชโย แคปปิตอล จำกัด และนายวิชัย ลิขิตชัยวรรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อะมิตี้ อินชัวร์รันซ์ โบรคเกอร์ จำกัด ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันเพื่อจัดหากรมธรรม์ประกันภัยและสิทธิพิเศษให้กับกลุ่มลูกค้าสำหรับผู้มาใช้บริการสินเชื่อ “ชโยผ่อนสบาย” อาทิความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุ ประกันอัคคีภัย และประกันเบ็ดเตล็ด เป็นต้น ณ บริษัท ชโย แคปปิตอล จำกัด

 • มอบถุงยังชีพ

  ไทยประกันชีวิต ร่วมกับสำนักงาน คปภ.ภาค 7
  มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอยุธยา
  คุณสมเกียรติ สุขเกื้อ ผู้อำนวยการฝ่าย บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนบริษัทฯ นำทีมจิตอาสาไทยประกันชีวิต พร้อมด้วยคุณจันทิมา มีโส ผู้อำนวยการสำนักงาน คปภ. ภาค 7 ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ จำนวน 200 ชุด โดยมี ร.ต.ต. หญิง สายสุนีย์ ไกรนรา นายอำเภอบางบาล เป็นผู้แทนรับมอบ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยใน อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา
 • ประกันเดินทาง

  ไทยเวียตเจ็ทจับมือ MSIG เปิดตัวประกันภัยการเดินทาง เพิ่มความคุ้มครอง COVID-19
  สายการบินไทยเวียตเจ็ทจับมือ เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย เปิดตัว “ทริป อีซี่ พลัส” ประกันภัยการเดินทางที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุม โควิด-19 เพื่อมอบความสะดวกสบายและความมั่นใจแก่ผู้โดยสารด้วยความปลอดภัยสูงสุดตลอดการเดินทาง
  สายการบินไทยเวียตเจ็ท ร่วมกับ บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เปิดตัว “ทริป อีซี่ พลัส” (TRIP EASY PLUS) ประกันภัยการเดินทาง สำหรับเที่ยวบินภายในประเทศของสายการบินไทยเวียตเจ็ท โดยให้ความคุ้มครองสูงสุด 1,000,000 บาท ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุและการเคลื่อนย้ายฉุกเฉิน ค่าเสียหายกรณีสัมภาระสูญหายหรือได้รับความเสียหาย และค่าชดเชยกรณีเที่ยวบินล่าช้า โดยคุ้มครองตลอดแผนการเดินทางสำหรับแผนไป-กลับ (Round-trip) พร้อมความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากการติดเชื้อโควิด-19 ภายในระยะเวลา 30 วันนับจากวันที่เดินทางตามเงื่อนไขที่กำหนด
  นอกจากนี้ สายการบินไทยเวียตเจ็ทยังจับมือเอ็ม เอส ไอ จี ให้บริการด้านประกันภัยประเภทอื่น ๆ ได้แก่ ประกันภัยโรคมะเร็ง (Cancer Fix Insurance) คุ้มครองมะเร็งทุกระยะสูงสุด 500,000 บาท และประกันภัยโรคสุดฮิต (Seasonal Disease Insurance) มอบเงินชดเชยรายได้สูงสุด 30 วัน หรือรับความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ประกันภัยทุกประเภทข้างต้นสามารถซื้อได้ที่ SkyFUN.vietjetair.com
#1 โดย: นายประหยัดสุขอ้วน [IP: 182.232.77.xxx]
เมื่อ: 2021-07-21 17:49:49
นายประหยัดสุขอ้วน
#2 โดย: ประหยัดสุขอ้วน [IP: 182.232.85.xxx]
เมื่อ: 2021-07-24 16:02:08
นายประหยัดสุขอ้วน
#3 โดย: นายประหยัดสุขอ้วน [IP: 182.232.80.xxx]
เมื่อ: 2021-07-28 13:35:39
นายประหยัดสุขอ้วน
#4 โดย: นายประหยัด [IP: 49.230.178.xxx]
เมื่อ: 2021-08-06 18:05:31
นายประหยัดอ้อนจั่น
#5 โดย: นายประหยัดสุขอ้วน [IP: 182.232.83.xxx]
เมื่อ: 2021-08-29 14:46:08
นายอ้อนจันทร์ประหยัดสุขอ้วน
#6 โดย: นายประหยัด [IP: 182.232.71.xxx]
เมื่อ: 2021-08-30 07:26:06
นายอ้อนพานิชประหยัด
#7 โดย: นายประหยัดสุขอ้วน [IP: 182.232.69.xxx]
เมื่อ: 2021-11-10 09:39:08
นายประหยัดสุขอ้วน789
#8 โดย: ประหยัดสุขอ้วน [IP: 124.122.14.xxx]
เมื่อ: 2021-11-30 14:23:54
นายประหยัดสุขอ้วนอ้อนจันทร์
#9 โดย: นายหัวจั่นฟ้า [IP: 49.230.123.xxx]
เมื่อ: 2022-06-29 23:22:58
นายประหยัดสุขอ้วน๗๘๙

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 1,800,002