ประวัติ

นายหัว (แมว 9 ชีวิต)

    'นายหัว' เป็นนามปากกา เพื่อนในวงการสื่อสารมวลชน จึงมักเรียกติดปากว่า 'นายหัว'....นายหัว เป็นคนใต้ บ้านเกิดอยู่ที่บ้านปากคลอง หมู่ที่ 1 ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง ชื่อ นายสมชาย ใจดำ เกิดเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2511  

การศึกษา

    -ชั้นประถม โรงเรียนวัดเขาทอง

    -ชั้นมัธยม   โรงเรียนควนขนุน

    -อนุปริญญา สถาบันราชภัฏสงขลา (เอกวารสารศาสตร์และการประชาสัมพันธ์)

    -ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง (คณะบริหาร เอกโฆษณาและประชาสัมพันธ์)

การทำงาน

    - พนักงานขาย บริษัท ลักซ์โซ๋ (ประเทศไทย) จำกัด

    - ผู้สื่อข่าว หนังสือ ไทยไฟแนนเชียล

                                                                 - หัวหน้าข่าว (ในประเทศ) หนังสือ ไทยธุรกิจไฟแนนซ์ 

                                                                 - รีไรท์เตอร์ สถานีวิทยุ INN 

                                                                 - รองประธานสภาเทศบาลตำบลมะกอกเหนือ

                                                                 - เจ้าของร้านอาหารไม้หมอน ปากคลอง

                                                                 - บรรณาธิการบริหาร หนังสือพิมพ์ ลีดเดอร์ไทม์

                                                                 - ผู้อำนวยการ สถานีโทรทัศน์ INTV และหนังสือพิมพ์ ตลาด 

                                                                วิเคราะห์

                                                                - เจ้าของห้างหุ้นส่วนจำกัด เครือข่าย อิงค์ ดำเนินธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์                                                                                                                             ภายใต้ชื่อ หนังสือ เครือข่าย รายเดือน วิจารณ์ และสื่อดิจิตอล  เครือข่ายออนไลน์                                                                                                                          www.naihouonline.com (รายการนายหัวคุยข่าว) 

                                                               - สำนักข่าว Nhn-Naihou News (ปัจจุบัน)


 รางวัลและประสบการณ์

                                                             - นักเรียนดีเด่น จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย (ปี 2530)

                                                             - ที่ปรึกษาชมรมเปตองจังหวัดพัทลุง (ปี 2547-48)

                                                             - นักการเมืองท้องถิ่น/การเมืองระดับชาติ  

                                                             - อดีตผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร์ เขต 3 จังหวัดพัทลุง พรรค

                                                               ความหวังใหม่ (ปี 2548)

                                                             - ประสบการณ์สื่อมวลชน ตั้งแต่ปี 2538

                                                             - ประธานชมรมกีฬาเปตองผู้สูงอายุคลองจั่น

                                                             - นายกสมาคมกีฬาเปตองสัมพันธ์ (ปัจจุบัน)

     ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 1,801,487