Nh-news : TIPH เคาะจ่ายปันผล 1.30 บาทต่อหุ้น

TIPH เคาะจ่ายปันผล 1.30 บาทต่อหุ้น ขึ้น XD 14 มิ.ย.2565

เสริมแกร่งจัดตั้ง TIPXx เป็นบริษัทเรือธงแห่งที่ 3 พร้อมรุกลงทุนในธุรกิจรับเทรนด์อนาคต

บมจ. ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ หรือ TIPH ประกาศจ่ายปันผล 1.30 บาทต่อหุ้น โดยจะขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 14 มิถุนายน 2565 ตอกย้ำภาพลักษณ์บริษัทที่สามารถสร้างผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ยั่งยืนให้กับผู้ถือหุ้น ควบคู่ไปกับการสร้างการเติบโตที่แข็งแกร่งในระยะยาวให้กับกลุ่มธุรกิจ พร้อมประกาศจัดตั้ง บริษัท ทิพย เอกซ์โพเนนเชียล จำกัด (TIPXx) เป็นบริษัทเรือธง (Flagship Company) รุกลงทุนในกลุ่มธุรกิจอื่นๆ ที่สอดคล้องกับเทรนด์ของธุรกิจในโลกอนาคต นอกเหนือจากธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับประกันภัยที่เป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ โดยจะเน้นธุรกิจที่มีโอกาสในการเติบโต และมีความสามารถในการทำกำไรสูง ตั้งเป้าเป็นอีกหนึ่งเรือธงในการสร้างการเติบโตอย่างก้าวกระโดด และยั่งยืนให้กับกลุ่ม TIPH

ดร. สมพร สืบถวิลกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2565 ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตรา 1.30 บาทต่อหุ้น สำหรับงวด 3 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 โดยจะมีการขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 14 มิถุนายน 2565 และจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น TIPH ในวันที่ 24 มิถุนายน 2565 ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในครั้งนี้ เกิดขึ้นหลังจากที่งบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับงวด 3 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 ของ TIPH มีรายได้ และกำไรสุทธิแล้ว

ดร.สมพร กล่าวต่อว่า “ผมยังคงยืนยันว่านโยบายในการดำเนินธุรกิจของ TIPH นั้น ให้ความสำคัญกับการสร้างการเติบโตทางธุรกิจที่ยั่งยืน ควบคู่ไปกับการรักษาระดับการจ่ายเงินปันผลที่มีเสถียรภาพ และมั่นคงในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งผมเชื่อว่าการประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 1 ปี 2565 ในครั้งนี้ของบริษัทฯ จะช่วยตอกย้ำแนวทางการดำเนินธุรกิจของเราได้ หลังจากที่ก่อนหน้านี้ด้วยกฎเกณฑ์ทางกฏหมายที่เกี่ยวข้อง ทำให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯในเดือน เมษายน 2565 ที่ผ่านมา ที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่สามารถอนุมัติให้บริษัทฯจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ได้ เนื่องจากการปรับโครงสร้างการถือหุ้น และการจัดการฯของ TIPH เพิ่งแล้วเสร็จในวันที่ 7 กันยายน 2564 ทำให้งบการเงินเฉพาะกิจการในปี 2564 ของ TIPH ยังคงไม่มีกำไรสุทธิ”

ในคราวเดียวกัน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2565 ของ TIPH ได้มีมติอนุมัติจัดตั้งบริษัท ทิพย เอกซ์โพเนนเชียล จำกัด (TIPXx) เป็นบริษัทเรือธง (Flagship Company) แห่งใหม่ ในกลุ่มธุรกิจอื่น (Other Business) เพื่อเข้าถือหุ้น และลงทุนในธุรกิจที่สอดคล้องกับเทรนด์ของธุรกิจในโลกอนาคต นอกเหนือจากธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับประกันภัยที่เป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ ด้วยทุนจดทะเบียนตั้งต้น 10 ล้านบาท โดยมี TIPH ถือหุ้น 100%

ทั้งนี้การจัดตั้งบริษัท ทิพย เอกซ์โพเนนเชียล จำกัด (TIPXx) ในครั้งนี้ สอดคล้องกับแผนการดำเนินธุรกิจ และการจัดโครงสร้างกลุ่มธุรกิจของ TIPH ที่ได้มีการแบ่งแยกกลุ่มธุรกิจอย่างชัดเจน และแต่ละกลุ่มธุรกิจจะมีการจัดตั้งบริษัทเรือธง (Flagship Company) ขึ้นมาเพื่อบริหารจัดการโดยผู้เชี่ยวชาญอย่างแท้จริงในแต่ละกลุ่มธุรกิจ โดยที่ปัจจุบันกลุ่มธุรกิจของ TIPH ประกอบด้วย 3 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่กลุ่มธุรกิจสนับสนุนธุรกิจประกันภัย (Insurance Supported Business) ซึ่งมีบริษัท ทิพย ไอเอสบี จำกัด (TIP ISB) เป็น Flagship Company, กลุ่มธุรกิจประกันภัย (Insurance Business) ซึ่งมีบริษัท ทิพย ไอบี จำกัด (TIP IB) เป็น Flagship Company และล่าสุดบริษัท ทิพย เอกซ์โพเนนเชียล จำกัด (TIPXx) จะเข้ามาเป็น Flagship Company ในกลุ่มธุรกิจอื่น (Other Business) ซึ่ง TIPH มีนโยบายการลงทุนในกลุ่มธุรกิจอื่นดังกล่าว ในสัดส่วนไม่เกิน 25% ของสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ

โดยบริษัท TIPXx ที่จัดตั้งขึ้นใหม่นี้ จะลงทุนในธุรกิจอื่นๆ นอกเหนือจากธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับประกันภัยที่เป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ  โดยมีนโยบายที่จะลงทุนในธุรกิจที่มีความสามารถในการทำกำไรที่ชัดเจน และเสริมสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันให้กับ TIPH ได้ พร้อมทั้งสร้างผลตอบแทนที่คุ้มค่า และสร้างผลตอบแทนที่ยังยืนให้กับผู้ถือหุ้น โดยในเบื้องต้น บริษัทฯมีแผนที่จะนำ TIPXx ลงทุนในธุรกิจทางการเงิน (Finance) และวางแผนที่จะศึกษาความเป็นได้ในธุรกิจอื่นๆ ที่มีศักยภาพในการเติบโตควบคู่กันไป โดยจะมุ่งเน้นไปที่ธุรกิจที่สอดคล้องกับเทรนด์ของธุรกิจในโลกอนาคต ได้แก่ Future Trend Biz, Health Tech, Fin Tech, DeFi และ Digital Platform เป็นต้น

“ผมเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าบริษัทลูกต่างๆที่อยู่ภายใต้ บริษัทเรือธง (Flagship Company) ทั้ง 3 แห่งของ TIPH ได้แก่ TIP ISB, TIP IB และ TIPXx ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารงานของผู้เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ในธุรกิจนั้นๆอย่างแท้จริง นอกจากจะสามารถสร้างมิติใหม่ให้กับวงการประกันภัยในประเทศไทยแล้ว จะสามารถเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นของ TIPH ในระยะยาวได้ จากการที่บริษัทลูกทุกบริษัทมีเป้าหมายร่วมกันคือการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 5 ปี” ดร.สมพร กล่าว 


 • S__59285530.jpg
  คปภ. ขานรับนโยบายภาครัฐ นำประกันภัยฝ่าวิกฤตโควิด-19 ระลอกใหม่• ขยาย 16 มาตรการด้านประกันภัย ถอดบทเรียนผลกระทบภาคธุรกิจประกันภัย เพื่อเตรียมคลอด New Business Model และ New Regulator...

 • คปภ. จับมือภาคธุรกิจประกันภัย เปิดตัว Super APP ปลดล็อกประกันภัยไทย ไร้ขีดจำกัดเพื่อประชาชน เชื่อมทุกบริการผ่านปลายนิ้ว ง่าย ครบ จบในแอปเดียว ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมก...

 • 1.jpg
  คปภ. จับมือภาคธุรกิจประกันภัย เปิดตัว Super APP ปลดล็อกประกันภัยไทย ไร้ขีดจำกัดเพื่อประชาชน เชื่อมทุกบริการผ่านปลายนิ้ว ง่าย ครบ จบในแอปเดียว ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมก...

 • S__9855006.jpg
  คปภ. ส่งรักทั่วไทย ให้คนไทยอุ่นใจเมื่อมีประกันภัย พ.ร.บ.· คปภ. ผนึกกำลังทั่วทุกภาค สร้างความอุ่นใจให้คนไทยมอบ พ.ร.บ. 1 หมื่นฉบับ ดึงดารา นักแสดงแพนเค้ก เขมนิจ และ ท็อป จรณ กระตุ้นป...

 • S__38347150.jpg
  การใช้แบบและข้อความสัญญาประกันภัยสุขภาพแบบมาตรฐานตามคำสั่งนายทะเบียนที่ 14/2564 และ คำสั่งนายทะเบียนที่ 15/2564

 • S__38347150
  การใช้แบบและข้อความสัญญาประกันภัยสุขภาพแบบมาตรฐาน ตามคำสั่งนายทะเบียนที่ 14/2564 และ คำสั่งนายทะเบียนที่ 15/2564

 • S__38371504.jpg
  คปภ. เปิดเวทีประชุม CEO Insurance Forum 2021 ระดมความคิดเห็นภาคธุรกิจประกันภัยมุ่งขับเคลื่อนนโยบาย เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับอุตสาหกรรมและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน ...

 • bgld-01.png
  คปภ. ชี้แจง กรณีบริษัท เดอะ วัน ประกันภัย จำกัด (มหาชน)ประกาศปิดปรับปรุงชั่วคราว นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) ...

 • MTL_7479 16 (2).jpg
  เมืองไทยประกันชีวิต บริจาคเงินผ้าป่าเพื่อ การศึกษาให้แก่โรงเรียนวัดหนองกบ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดยนายโพธิพงษ์ ล่ำซำ ประธานกรรมการ นางยุพา ล่ำซำ นายสาระ ล่ำซำ...

 • 009.jpg
  ทิพยประกันภัย นำคณะครู – อาจารย์ ร่วมโครงการ “ทิพย สืบสาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์พระราชา ครั้งที่ 13” 9 มหามงคล ตามรอยพ่อ ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหว...

 • S__38404293.jpg
  สั่ง"เดอะวัน ประกันภัย"หยุดรับทำประกันวินาศภัยชั่วคราว บอร์ด คปภ. เห็นชอบให้นายทะเบียนสั่ง"เดอะวัน ประกันภัย"หยุดรับทำประกันวินาศภัยชั่วคราว พร้อมให้เร่งแก้ไขฐานะการเงินภายในกำห...

 • new-03.jpg
  คปภ. สั่งปรับอาคเนย์ประกันภัย ปมประวิงจ่ายค่าสินไหม "น้องหญิง"กรณีเสียชีวิตเหตุรถเบนซ์เฉี่ยวชนรถจักรยานยนต์ที่บุรีรัมย์ ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการ...

 • S__9969950.jpg
  สำนักงาน คปภ. ก้าวสู่ผู้นำการให้บริการดิจิทัลภาครัฐ คว้ารางวัลในงานรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2564 “DG Awards 2021” ประเภท “รางวัลพัฒนาการดีเด่นหน่วยงานระดับกรมที่จัดทำนโยบาย กำกับ ดูแล...

 • new-03.jpeg
  คปภ. สั่งปรับอาคเนย์ประกันภัย ปมประวิงจ่ายค่าสินไหม "น้องหญิง"กรณีเสียชีวิตเหตุรถเบนซ์เฉี่ยวชนรถจักรยานยนต์ ที่บุรีรัมย์ ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริ...

 • S__38518912.jpg
  รมว.คลัง มีคำสั่ง “เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย เดอะ วัน ประกันภัย” แล้ว เลขาธิการ คปภ. สั่งตั้งศูนย์ทั่วประเทศให้คำแนะนำ รับเรื่องร้องเรียน และอำนวยความสะดวก แก่ผู้...

 • S__38559925.jpg
  เลขาธิการ คปภ. นำทัพประกันภัยลงพื้นที่ “ชุมชนเกาะเกร็ด” จังหวัดนนทบุรี เปิดตัวโครงการ คปภ. เพื่อชุมชนปี 5 เพื่อเชื่อมโยงและเสิร์ฟความรู้ด้านการประกันภัยแบบเคาะประตูบ้านประชาชน เมื...

 • 0DAB616C-BCB6-4B16-9F66-D6B8F3CC7BA0.jpg
  อยู่รอด อยู่​เป็น อยู่​ยาวอย่างไรในยุค Covid​-19 ด้วยแฟรนไชส์​รูปแบบใหม่ เปิดอีกหนึ่งไฮไลท์ในงาน"MOC แฟรนไชส์สร้างอาชีพ 2021" งานแสดงธุรกิจแฟรนไชส์ที่ใหญ่ที...

 • ทริปภูเก็ต_๒๑๑๒๑๕_203.jpg
  J&C จัดทริปล่องใต้เที่ยวเกาะภูเก็ต พาสมาชิกนั่งเรือยอร์ช กินหรู อยู่สบาย กินหรู อยู่สบาย สไตล์ J&C กันอีกครั้งกับทริปเที่ยวเกาะภูเก็ต ที่ยักษ์ขายตรงโมเดิร์นเทรด จ...

 • 241090.jpg
  คปภ. เร่งบูรณาการเพื่อช่วยเหลือด้านประกันภัย กรณีอุบัติเหตุรถเบนซ์ ชนรถยนต์ ฮอนด้า เสียชีวิต 3 ราย บนทางด่วนขั้นที่ 2 อโศก-ศรีนครินทร์ เผยรถเบนซ์ ทำประกันภัยภัย พ.ร.บ. และภาคสมัครใ...

 • S__38634356.jpg
  “สำนักงาน คปภ. - สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร” ลงนาม MOUผนึกกำลังความร่วมมือเพื่อพัฒนาภาคเกษตรให้เดินหน้าด้วยระบบประกันภัย สร้างความเข้มแข็งให้ภาคเกษตรกรรมไทยแบบยั่งยืน ดร. สุทธิพล ...

 • S__38690832.jpg
  คปภ. ร่วมกับภาคอุตสาหกรรม ส่งมอบความคุ้มครองด้านประกันภัยและอุปกรณ์ป้องกันอันตรายทั่วไทย ให้กับประชาชนได้อุ่นใจช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565เปิดตัว “กรมธรรม์ประกันภัยไมโครอินชัวรันส์ 10 บา...

 • S__10461587.jpg
  คปภ. เผย 15 ผลงานเด่นปี 64 พร้อมชูธงโอกาสทางธุรกิจ และ“ทิศทาง การดำเนินการปี 65 แบบ Proactive ใน 5 มิติหลัก” เพื่อคุ้มครองประชาชน และเสริมความแข็งแกร่งให้ภาคธุรกิจประกันภัย ดร.สุท...

 • S__10674392.jpg
  คปภ. เผย 5 อันดับความเสี่ยง จากมุมมองภาคธุรกิจประกันภัยไทย “ชีวิต-วินาศภัย” ประสานเสียง “มั่นใจ ระยะ 3 ปี” ยังมีเสถียรภาพรับมือสถานการณ์ต่างๆได้ ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขา...

 • 490798.jpg
  TQMมอบเงินอัดฉีดทีมช้างศึก1ล้าน ฉลองคว้าแชมป์อาเซียน บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด หรือ TQMโดย นายคมเนตร เนตรประไพ รองประธานบริหารสายงานการตลาด ในฐ...

 • S__39026700.jpg
  เลขาธิการ คปภ. เปิดไทม์ไลน์ หลังทราบว่าติดโควิด-19 ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า ก่อนอื่นผมต้...

 • S__39035041.jpg
  เลขาธิการ คปภ. เปิดเผยทำประกันภัยโควิดแบบ “เจอ จ่าย จบ” 2 ฉบับ แต่ยืนยันไม่ขอรับค่าสินไหมทดแทน ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (...

 • S__39010628.jpg
  คปภ. พร้อมยืนหยัดคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชน ยืนยันกรมธรรม์ประกันภัยโควิด แบบเจอ จ่าย จบ ยังให้ความคุ้มครองปกติสามารถเคลมประกันภัยกับบริษัทประกันภัยได้ ดร. สุทธิพล ทวีชัยกา...

 • S__10772915.jpg
  คปภ. เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นเครือข่ายผู้บริโภคประสานเสียง“ค้าน”ยกเลิกคำสั่งที่ 38/2564 หวั่นผู้บริโภคถูกลอยแพตามที่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำ...

 • สมาคมประกันวินาศภัยไทย.jpg
  1/3 เปิดมุมมองสมาคมประกันวินาศภัยไทย เบื้องลึกปมปัญหาประกันภัยโควิด-19 ใครกันที่ลอยแพประชาชน จากกรณีที่บอร์ดสมาคมประกันวินาศภัยไทยได้มีมติเป็นเอกฉันท์ยื่นอุ...

 • Employer-Branding-Award-2022-TH.jpg
  กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต คว้า 3 รางวัล แรกในปีแห่งศักยภาพจาก World HRD Congress บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ผู้นำด้านการประกันชีวิต และประกันสุขภาพ โดย คุณบุปผาวดี โอวรารินท์ ...

 • ภาพข่าว.jpeg
  บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด เพิ่มความสะดวก รวดเร็วให้กับผู้ประสบภัยอุบัติเหตุจากรถ และรถมีประกันภัย พ.ร.บ. ผู้ประสบภัยจากรถจะได้รับความคุ้มครองตามกฏหมายทุกคน โดยผ...

 • MTL_287333.JPG
  “สาระ ล่ำซำ” รับรางวัล “TOP CEO 2021”รางวัลสุดยอดผู้บริหารองค์กร จากงาน 2021 Asia CEO Summit & Awards Ceremony “Business Transformation Asia” นายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้...

 • นายสวัสดิ์ นฤวรวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (1).jpg
  ไทยประกันชีวิตจ่ายสินไหมฮอตเคลม “หมอกระต่าย” นายสวัสดิ์ นฤวรวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า จากกรณีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ชน...

 • ภาพข่าว.jpg
  เตือนผู้ใช้รถใช้ถนน !!!...หากนำรถที่ไม่มี ประกันภัย พ.ร.บ.มาใช้ มีความผิดตามกฎหมายที่สำคัญเมื่อเกิดอุบัติเหตุ “ผู้ประสบเหตุจะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย”ในแต่ละปีมีผู้ประสบอุบัต...

 • bgld1 copy 2.jpg
  ถอดรหัส..! กฎกติกาสากล-กฎหมายไทย คลี่ปมปัญหาเหตุใดบริษัทประกันภัย จึงบอกเลิกกรมธรรม์ประกันเจอ จ่าย จบ “ไม่ได้” เรียบเรียงโดย : สายกฎหมายและคดี สำนักงาน...

 • OCEAN LIFE Easyclaim-03.jpg
  OCEAN LIFE ไทยสมุทร เปิดบริการใหม่! OCEAN LIFE EASY CLAIMยื่นเอกสารเคลมและรับเงินง่ายๆ ทางออนไลน์สะดวก ปลอดภัย มั่นใจ รักษ์โลก บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต รักคือพลังของชีวิต โดยคุณนุส...

 • นายไชย ไชยวรรณ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน).jpg
  80 ปี “ไทยประกันชีวิต” ที่อยู่เคียงข้างคนไทยกับก้าวต่อไปที่ยิ่งใหญ่ในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯพร้อมมุ่งสู่การเป็น Life Solutions Provider สร้างการเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืน ...

 • S__39362816.jpg
  คปภ. ติวเข้ม “ผู้ไกล่เกลี่ย” ถอดบทเรียนข้อพิพาทด้านประกันภัยจากสถานการณ์โควิด-19พร้อมเสริมสร้างเสถียรภาพของระบบประกันภัยโดยรวมและดำเนินการแบบ Proactive ใน 5 มิติหลักเพื่อคุ้มครองปร...

 • BKI สนับสนุนการศึกษากับกิจกรรม Zigma Camp ของภาควิชาสถิติ จุฬาลงกรณ์มหาว....jpg
  BKI สนับสนุนการศึกษากับกิจกรรม Zigma Camp ของภาควิชาสถิติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI โดยนางภัทรพร เทิดชนะกุล รองผู้อำนว...

 • TQM วาเลนไทน์16-9_edit 080265_พี่เปิ้ล_ครอบครัว-01.jpg
  TQM ชวนมอบ ‘ของขวัญที่มากกว่าหัวใจ’ ให้คนรักกับประกันสุขภาพ Health เบา เบา ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ (TQM) ปล่อยแคมเปญ ‘ของขวัญที่มากกว่าหัวใจ’ รับเดือนแ