เครือข่ายออนไลน์ : เหลือเชื่อ เทรดไม่กี่วัน! หุ้นน้องใหม่ ขายตรง SCM การซื้อขายหนาแน่น

              SCM ยกระดับ Network Marketing ไทย เข้า SET รายแรก

             พร้อมสู้ศึกปัจจัยลบ พัฒนาสินค้าตอบโจทย์ตลาดสุขภาพ

             SCM เดินหน้ายกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรม Network Marketing แบรนด์ไทยแห่งแรกที่เข้าเทรดในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ SET นักลงทุนให้การตอบรับดีเกินคาด หลังเปิดการซื้อขายใน SET วันแรก พร้อมปันผลผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 เผยปัจจัยเสี่ยงเศรษฐกิจ การเมือง โควิด -19 ควบคุมไม่ได้ แต่พร้อมพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสเดินหน้าวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่ๆ ตอบโจทย์ตลาดสุขภาพ ตอกย้ำความเป็นผู้นำในตลาดอาเซียน

            นายแพทย์ สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCM ผู้นำธุรกิจผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค กล่าวว่า การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ของ SCM ในช่วงที่ผ่านมา ถือเป็นการสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหมให้กับวงการธุรกิจ Network Marketing ด้วยการเป็นผู้ประกอบการแบรนด์ไทยแห่งแรกที่เข้าเทรดใน SET ที่จะช่วยยกระดับมาตรฐานของอุตสาหกรรมดังกล่าวให้เป็นที่ยอมรับในสังคมมากขึ้น ประกอบกับ SCM ต้องการสร้างแบรนด์ให้เป็นที่ยอมรับและรู้จักในวงกว้าง โดยเฉพาะการสร้างชื่อเสียงในตลาดอาเซียนภายใต้แผนงานขยายตลาดเพื่อก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้นำในตลาดอาเซียน

            สำหรับหุ้น SCM ได้รับการตอบรับจากนักลงทุนและผู้ที่สนใจเป็นอย่างดี จะเห็นได้จากยอดจองหุ้นที่เข้ามาเป็นจำนวนมาก โดยหลังเปิดทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) วันแรก (วันที่ 8 กันยายน 2563) พบว่าหุ้น SCM ได้รับความสนใจจากกลุ่มนักลงทุนและผู้ที่สนใจเกินความคาดหมาย โดยมีราคาเปิดตลาดอยู่ที่ 2.86 บาท เพิ่มขึ้น 0.96 บาท จากราคา IPO ที่ 1.90 บาทต่อหุ้น หรือหุ้นพุ่งเหนือจอง 50.53% ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่านักลงทุนมีความเชื่อมั่นใน SCM และอุตสาหกรรมเครือข่ายของไทย

            นายแพทย์ สิทธวีร์ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการเข้า SET ว่า ต้องการระดมทุนเพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงสาขาเดิมที่มีอยู่และขยายสาขาใหม่ๆ รวมถึงใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ ควบคู่กับการพัฒนาทางด้านดิจิทัลแพลตฟอร์มต่างๆ เพื่อสร้างจุดแข็งและต่อยอดทางธุรกิจของ SCM ด้วยการนำข้อมูล หรือ Big Date มาวิเคราะห์เพิ่มประสิทธิภาพของยอดขายควบคู่กับการสนับสนุนสมาชิกนักธุรกิจซัคเซสมอร์ในประเทศไทยและต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 

            ส่วนของนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปีนั้น จะจ่ายในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และภายหลังการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายที่กำหนดไว้ได้ ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ สภาพคล่องทางการเงิน และความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อบริหารกิจการ และแผนการขยายธุรกิจในอนาคต รวมถึงภาวะเศรษฐกิจ

            นอกจากนี้ SCM ยังได้รับการเปลี่ยนสถานะจากสมาชิกวิสามัญเป็นสมาชิกสามัญของสมาคมการขายตรงไทย (TDSA) ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจจริงของทีมผู้บริหารของ SCM ที่มีความเป็นมืออาชีพ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจ Network Marketing ตลอด 7 ปีที่ผ่านมา ภายใต้ปรัชญาที่ว่า Inspiration for your Being “แรงบันดาลใจเปลี่ยนชีวิตคุณ”  

            CEO นพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCM ผู้นำธุรกิจผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค กล่าวว่า แม้สภาวการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมา ทั้งปัญหาเศรษฐกิจ การเมือง รวมถึงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 ล้วนเป็นปัจจัยเสี่ยงภายนอกที่อยู่เหนือการควบคุม ทว่า SCM ได้ปรับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาระบบ Digital Platform ใช้เครื่องมือออนไลน์เป็นหลัก เช่นแอปพลิเคชันต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มคนได้ง่ายเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีกับแบรนด์ การจัดประชุมผู้นำทางธุรกิจผ่าน Zoom เพื่อสอนทักษะการสร้างและรักษาทีมงาน สอนการสร้างแบรนด์ส่วนตัว ทำอย่างไรให้แบรนด์มีเสน่ห์ และโชว์ผลลัพธ์ความสำเร็จต่างๆ ให้เห็น เพื่อนำไปสู่การสร้างความสำเร็จที่ยั่งยืน โดยสิ่งที่เป็นแก่น หรือหัวใจหลักสำคัญของการบริหารงานคือการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีความเป็นหนึ่งเดียว

            ในฐานะผู้ประกอบการ เราต้องเตรียมความพร้อมอยู่เสมอ อย่างที่ SCM เรามองตัวเองเป็นแพลตฟอร์มสำหรับซื้อ-ขายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเป็นหลักและเพิ่มไลน์กลุ่มสินค้าพรีเมี่ยมเรื่องดูแลสุขภาพ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของคนที่มีแนวโน้มในการใส่ใจดูแลสุขภาพมากขึ้น โดยมุ่งเน้นการสร้างสังคม Wellness & Well-being เพื่อสร้างชุมชนคนรักสุขภาพ พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสถานการณ์โควิด -19 ทุกคน ทุกอาชีพมีความกังวล ดังนั้นต้องชี้ให้เห็นว่าอาชีพที่ 2 มีความจำเป็น องค์กรต้องมีเครื่องมือที่ทำให้คนมั่นใจ พร้อมที่จะปรับตัวเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจต่อไปได้ เพราะถ้าปรับตัวไม่ได้ธุรกิจก็จะไปต่อไม่รอด ช่วงเวลานี้ “ธุรกิจ Network Marketing” ยังมีโอกาสที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค การสร้างแพลตฟอร์มออนไลน์จึงเป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินธุรกิจในยุคปัจจุบัน”

            CEO นพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร กล่าวต่อไปว่า นอกจากการพัฒนาเครื่องมือ Digital Platform แล้ว SCM ยังให้ความสำคัญกับตัวแทนจำหน่ายใน 6 ประเทศ ในภูมิภาคอาเซียน ได้แก่ เมียนมา ลาว กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย และสิงคโปร์ โดยได้รับกระแสตอบรับที่ดีอย่างล้นหลาม โดยมีแนวโน้มอัตราการเติบโตที่เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องจากเทรนด์สุขภาพ และสังคม Aging society

            ที่ผ่านมา SCM ยังคงให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งตอบโจทย์ความต้องการของตลาดในกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สุขภาพ ความสวย ความงาม ภาคการเกษตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม จะเห็นได้จากการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง หรือไตรมาสละ 1 - 2 รายการ จากปัจจุบันที่มีสินค้าให้เลือกกว่า 70 รายการ ครอบคลุม 7 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้แก่

            1.กลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

2.กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง

3.กลุ่มผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนตัว

4.กลุ่มผลิตภัณฑ์สินค้าในครัวเรือน

5.กลุ่มผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

6.กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและเทคโนโลยี

7. กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายโดยส่วนใหญ่ใช้ตราสินค้าของผู้จัดจำหน่ายภายนอก (กลุ่มสินค้ารายการ Multi-Potential)

            ซึ่งการมีผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมทุกกลุ่มสินค้า ถือว่าเป็นจุดแข็งและข้อได้เปรียบที่ทำให้นักธุรกิจและผู้บริโภคมีความมั่นใจที่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของ SCM โดยปัจจุบันมีนักธุรกิจซัคเซสมอร์ 180,000 คนทั่วประเทศ และมีเป้าหมายที่จะขยายนักธุรกิจซัคเซสมอร์ให้ได้ 200,000 คนภายในสิ้นปีนี้

            ขณะที่ภาพรวมธุรกิจขายตรงของไทย มีมูลค่าประมาณ 70,000 ล้านบาท มองว่ายังคงแข่งขันรุนแรงและต่อเนื่อง จะเห็นได้จากการที่มีผู้เล่นหน้าใหม่เข้ามาเล่นในตลาดนี้มากขึ้น แต่ด้วยกลยุทธ์ของ SCM ที่เน้นการสร้างแบรนด์และความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรกับนักธุรกิจโดยเฉพาะในกลุ่มบุคคลที่มีอายุ 30 ปีขึ้นไป ภายใต้หลักการกำกับดูแลธุรกิจให้มีมาตรฐาน มีระบบสนับสนุนธุรกิจที่มั่นคง ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาบุคคลให้มีภาวะผู้นำ การให้ความรู้ที่ถูกต้องในการสร้างคุณค่าให้กับผู้อื่นและสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ผ่านการจัดกิจกรรมต่าง ๆ

            รวมถึงการฝึกอมรมให้ความรู้และเทคนิคต่าง ๆ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ถูกพัฒนาขึ้นมาโดยสถาบัน Successmore Leadership Academy  (SLA) ที่ช่วยยกระดับศักยภาพและความสำเร็จ โดยการพัฒนาทรัพยากรบุคคลทั้งด้าน Mindset, Toolset, Skillset และ Teamwork เพื่ออัพเกรดความรู้ ความสามารถและทักษะของทีมงานและผู้นำทางธุรกิจมาใช้ต่อยอดในการทำงานอย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือเป็นจุดแข็งของ SCM ที่ทำให้สามารถแข่งขันในตลาดนี้ได้ ปัจจุบัน SCM  นับเป็นบริษัท Network Marketing แบรนด์ไทยแห่งแรกที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยถือเป็นแบรนด์ไทยแห่งแรกที่ได้พลิกโฉมหน้าประวัติศาสตร์ของอุตสาหกรรมนี้ 

 • SCM ขายตรงไทยเข้า SET รายแรก

 • SCM ขายตรงไทยเข้า SET รายแรก

 • SCM ขายตรงไทยเข้า SET รายแรก


 • 4.jpg
  ปฏิบัติการ MAXXONLINE 4.0 ความยิ่งใหญ่ของการจัดงาน THE HONOR # 5 เมื่อวันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์การค้า เจ.เจ.มอลล์ เขตจตุจักร กรุง...

 • 4.jpg
  สุนารี SWEET (บึ้ม) @ ดี เน็ทเวิร์ค แทบจะพูดติดปากกันไปเลยทีเดียว สำหรับคำว่า ‘สุนารี SWEET บึ้ม’ หลังจากราชินีเพลงลูกทุ่ง ‘สุนารี ราชสีมา’ ได้ผันตัวเองมาเป็น ‘พรีเซีนเตอร์’ให้ก...

 • DSC_9693_resize.jpg
  J&C ทะลวงโอกาสพลิกเกมโต!!รุกคืบด้วยกลยุทธ์ Push & Pull----------------------------------------------------แม้การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสตัวร้าย “Covid-19” จะกลายเป็นวิกฤติระดับโ...

 • 3763_๒๐๐๗๐๓_0.jpg
  ขายตรงมหาชน‘ซัคเซสมอร์’ ทุ่มกว่า 115 ล้าน/ร่วมลงทุนโรงงาน บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCM โดยนายแพทย์ สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์ ประธานกรรมการบริหาร...

 • S__30556290.jpg
  J&C ไม่ธรรมดาผ่านคัดเลือกเป็น 18 ซอฟต์แวร์ไทยเข้าชิง ASEAN ICT Awards 2020 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม , "ดีป้า" 23 กรกฎาคม 2563, อาคารดีป้า ลาดพร้าว - สำนักงานส่งเสริม...

 • 28579.jpg
  ร้องสคบ.ตรวจสอบ ‘ทรูเฟรนด์’ อ้างวิกฤตทำธุรกิจขายตรงไม่ตรง เครือข่ายออนไลน์ ( 4 สิงหาคม 2563)// วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น สคบ. ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ ตัวแทนคนตา...

 • strong.jpg
  ASEA จัดโปรโมชั่น STRONGER TOGETHERแข็งแกร่งขึ้นด้วยกัน อาเซีย อัดโปรโมชั่นดันยอดขาย เพิ่มรางวัล และคะแนนโลยัลตี้สมาชิก ภายใต้ชื่อ “STRONGER TOGETHER แข็งแกร่งขึ้นด้วยกันโดยการส...

 • J_C ชิงประกวด ASEAN ICT Awards 2020.jpg
  J&C ชิงประกวด ASEAN ICT Awards 2020 ดัน JC iMart โชว์นวัตกรรมร้านค้าเพื่อชุมชนเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ความสำเร็จของยักษ์ขายตรงโมเดิร์นเทรด จอย แอนด์ คอยน์ คอร์ปอเรชั่น (J&C) ผ...

 • นายแพทย์ สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์ ประธานกรรมการบริหาร และ CEO นพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน) .jpg
  ผิวสวย ดูดี ดื่ม “COLLAVY” ทุกวัน.............บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน)ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่COLLAVYไฮโดรไลซ์ คอลลาเจน ไตรเปปไทด์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อการบำรุงผิวสวย...

 • โรดโชว์ SCM_Main.jpg
  SCM เปิดมิติใหม่...โรดโชว์ออนไลน์ เครือข่ายออนไลน์ (20/8/2563)//SCM นำโดยนายแพทย์ สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์ ประธานกรรมการบริหาร และ CEO นพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร ประธานเจ้...

 • SCM เปิดเทรดวันแรก_2.jpg
  นักลงทุนต้อนรับ SCM อบอุ่น เข้าเทรดวันแรกพุ่งเหนือจอง 50.53 % SCM เข้าเทรดวันแรกใน SET (8 กันยายน 2563) พุ่งเหนือจอง 50.53% ตอกย้ำนักลงทุนมีความเชื่อมั่นธุรกิจ อนาคตเติบ...

 • 119097316_3282097458539087_6473593584292924630_o.jpg
  JC iMart โดดเด่นเข้าตาคว้ารางวัล!! Best Retail Franchise of The Year คว้ารางวัลมาครองได้อย่างสวยงามและด้วยความโดดเด่นที่เข้าตากรรมการสำหรับนวัตกรรมร้านค้าสร้างอาชีพเ...

 • SCM จัดงาน “BODi Design Health Talk” .jpg
  SCM มอบรางวัลผู้ชนะการแข่งขันลดน้ำหนัก โครงการ “BODi Design Challenge” หุ่นในฝันคุณปั้นได้ นายแพทย์ สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์ ประธานกรรมการบริหาร และ CEO นพกฤษฏิ์ ...

 • 2.jpg
  SCM ย้ำความเป็นธุรกิจชั้นนำเรื่องการดูแลสุขภาพ ประกาศรางวัลโครงการปั้นหุ่น สุดท้าทายแห่งปี “BODi Design Challeng” SCM ผู้นำธุรกิจผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค นำโด...

 • 3CC7A7E3-334C-45B6-A712-BE5F6EEFCFED-L0-001.jpg
  เราไม่ทิ้งกัน J&C บริจาคข้าวหอม ฮัทช์ ไร้ซ์ บิ๊กขายตรงโมเดิร์นเทรด จอยแอนด์คอยน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (J&C) นำโดยดร.สมชาย หัชลีฬหา ประธานกรรมการบริหารบริษัทฯ ได้ร่วมบริจา...

 • 207309.jpg
  Elken Global แคมป์ MRT Elken Global ยักษ์ใหญ่ขายตรงระดับ Top 100 โลก ( Top 100 เครือข่ายโลก 3 ปี 2012,2013และ 2019 ) จัดกระบวนทัพเพื่อบุกตลาดประเทศไทยเต็มตัว เริ่มต้นด้วยกา...

 • 1601456325115.jpg
  สคบ.มอบคุณวุฒิวิชาชีพ ยกระดับมาตรฐานอาชีพธุรกิจค้าปลีกและขายตรง นายหัวออนไลน์ : เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 เวลา 11.00 น. ที่ผ่านมา นายธนกร วังบุญคงชนะ เลขา...

 • ประชุม_๒๐๐๙๓๐_9.jpg
  สมาคมTSDAตั้งกรรมการวาระใหม่ ดึงผู้ตรวจ-อดีตเลขาฯสคบ.ร่วมพัฒนาขายตรงไทย เมื่อวันพุธที่ 30 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา สมาคมพัฒนาการขายตรงไทย (TSDA) โดยคณะกรรมการสมาคมฯได้จัดกา...

 • S__16334928.jpg
  สมาคม TSDA ยกระดับสมรรถนะคนเครือข่าย นำทัพสมาชิกรับประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ จากที่ผ่านมาที่สมาคมพัฒนาการขายตรงไทย ได้ดำเนินการจัดอบรมมาตรฐานวิชาชีพมาอย่างต่อเนื่อง ...

 • 215174.jpg
  เอลเคน แน่น แรง ประกาศจัดงานใหญ่ปลายปี “เอลเคน ประเทศไทย” นำโดย มร.ไอแว่น ซัว ผู้จัดการทั่วไป จัดงาน SUPER EKGO ในวันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา ณ สำนักงานใหญ่ ผู้นำและ...

 • S__32907336.jpg
  น่าสนใจ!บูธ J&C imart งานธุรกิจแฟรนไชส์ TFBO 2020 โอกาสในการเป็นเจ้าของธุรกิจมาถึงแล้ว…1 ปีมีเพียงหนเดียว วันที่: 14-17 ตุลาคม 2563 ไบเทค บางนา ,กรุงเทพฯ, ฮอล...

 • I-martกระหรวงพาณิชย์_๒๐๑๑๐๔_14.jpg
  พาณิชย์ลดราคา ! ช่วยประชาชน หาอาชีพ สร้างรายได้ คลิก!J&C วันนี้สิ่งที่ จอย แอนด์ คอยน์ พัฒนานั้น มาถึงรูปแบบการทำธุรกิจในรูปแบบใหม่ หมายถึงการรวมค้าปลีก ค้าส่ง ขายตรง...

 • 122665945_3422546164494215_7128342678512411024_o.jpg
  ครบเครื่องในงานอบรม J&C Execution Matrix Advance รุ่นที่ 5 มุ่งมั่นกับการพัฒนาความรู้ให้กับผู้นำนักธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สำหรับยักษ์ขายตรงโมเดิร์นเทรดรายแรกรายเดียวใ...

 • 125948892_3486362221445942_3209883685097926302_o.jpg
  JC Victory & Beyond ชัยชนะที่ไม่มีสิ้นสุด นี่คือ ภาพบรรยากาศงาน JC Victory & Beyond ชัยชนะที่ไม่มีสิ้นสุด 18th ณ JC Mall พิษณุโลก ของ J&C โดยภายในงานมีบูธสินค้ามากมาย...

 • 4.JPG
  กิฟฟารีนมอบรางวัลนักธุรกิจยอดเยี่ยมแห่งปี พญ.นลินี ไพบูลย์ ประธานกรรมการ และ น.ท.นพ. จักรพงศ์ ไพบูลย์ รองประธานกรรมการ บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด จัดงานเฉลิมฉลอง...

 • IMG_2411.jpg
  SCM ตระหนักให้คนไทยมีสุขภาพดี เปิดตัวโครงการ “BODi Design” หุ่นในฝัน...คุณปั้นได้Nhn-naihou news : “ซัคเซสมอร์” ตอกย้ำความเป็นแบรนด์ของคนรักสุขภาพ และพัฒนา...

 • Hair Hinic 2.jpg
  ใครต้องการผมดกดำ ฟังทางนี้ ซัคเซสมอร์ส่ง ‘Hair Hinic’ นวัตกรรมเซรั่มบำรุงผม ผสานศาสตร์แห่งภูมิปัญญาสมุนไพรไทย ตอบโจทย์การดูแลเส้นผมแบบล้ำลึก เพื่อผมดกดำ แข็งแรง การันตีด้วยรางวัลร...

 • c644d577-2b13-490d-993e-4b143152d325.jpg
  ซัคเซสมอร์ขึ้นรับรางวัลเวที“ชีวจิต Awards 2020” เวทีแห่งความภาคภูมิใจของคนรักสุขภาพ Nhn-naihou news : ซัคเซสมอร์คว้ารางวัลสุดยอดแบรนด์นวัตกรรมดีเด่นแห่งปี ที่การันตีความพิถีพิถันใน...

 • CEOรับรางวัล 2.jpg
  ผู้บริหาร SCM CEO นพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตรคว้ารางวัล “บุคคลคุณภาพแห่งปี 2020” CEO นพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCM ผู...

 • ราเซก.jpg
  "อาเซีย" ประกาศแต่งตั้งหัวหน้า เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์คนใหม่ "อาเซีย" ผู้นำระดับโลกด้านสุขภาพเซลล์ประกาศแต่งตั้ง ดร. นิโค ราเซก เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์คนใ...

 • Verdis-Norton-Center-Image-2-01-900x600.jpg
  ASEA เปิดตัวห้องปฏิบัติการวิจัยวิทยาศาสตร์ ASEA ผู้นำระดับโลกด้านสุขภาพเซลล์ ประกาศเปิดห้องปฏิบัติการวิจัยวิทยาศาสตร์ชีวภาพแห่งใหม่พร้อมด้วยสภาที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตร์และคณะกรรมกา...

 • S__35668050.jpg
  ผนึกกำลัง “พาณิชย์ลดราคา!ช่วยประชาชน” LOT8J&C imart ร่วม New Year Grand Saleภายใต้นวัตกรรมร้านค้าสร้างอาชีพเพื่อชุมชน พร้อมเดินหน้าร่วมแรงร่วมใจร่วมโครงการภาครัฐเพื่อช่วยเ...

 • S__19177629.jpg
  ปลุกพลังคนด้วยพลังธุรกิจ ในงานอบรม J&C Reunion บิ๊กขายตรงโมเดิร์นเทรด จอยแอนด์คอยน์ คอร์ปอเรชั่น (J&C) รุกคืบส่งท้ายปีกับกลยุทธ์ปลุกพลังคนด้วยพลังธุรกิจในงา...

 • J&C Gatsby Party ฉลองมอบรางวัลสุดพิเศษ ฉลองอย่างต่อเนื่องกับบิ๊กขายตรงโมเดิร์นเทรด จอยแอนด์คอยน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (J&C) นำโดยคุณอาสา หัชลีฬหา ผู้ช่...

 • กัมพูชา.jpg
  “J&C” ฉลองความสำเร็จผู้นำกัมพูชา จัดงาน CAMBODIA AWARDS ผ่าน Zoom บิ๊กขายตรงโมเดิร์นเทรด “จอย แอนด์ คอยน์ คอร์ปอเรชั่น (J&C)” สุดล้ำจัดงาน CAMBODIA AWARDS ฉล...

 • 262675476_4577350795680407_6018781312508891176_n.jpg
  J&C สุดอลังพาสมาชิกล่องเรือหรู หลังจากที่ยักษ์ขายตรงโมเดิร์นเทรด “จอย แอนด์ คอยน์ คอร์ปอเรชั่น (J&C)” จัดงาน JC Step for The Future 2021: เปิดโอกาสธุรกิจสู่ชีวิตที่ยั...

 • บริจาคของ_๒๑๑๒๐๗_15.jpg
  ปันน้ำใจสู้น้อง มูลนิธิ จอยแอนด์คอยน์ แบ่งปันรอยยิ้มสู่สังคมไทย บริษัท จอย แอนด์ คอยน์ คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด และบริษัทฯในเครือ คณะผู้บริหาร, คณะ MDP, พนักงาน และสมาชิกทุกท...

 • go together 11 ธันวาคม 2564.png
  J&C นำเทรนด์อีเว้นท์รูปแบบใหม่ ผสมผสาน Online & Offline ในงาน Rally Event Go Together เป็นผู้นำเทรนด์อยู่เสมอสำหรับยักษ์ขายตรงโมเดิร์นเทรดในนามบริษัท จอย แอนด์ ค...

 • Successmore_Duo.jpg
  ซัคเซสมอร์ (SCM) กางแผนกลยุทธ์ LEADING CHANGE ชูการบริหารงานภายใต้ 4 แนวทาง ปักธงรายได้ปี 65 เติบโตกว่า 50% บมจ.ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ หรือ SCM ปักธงผลงานปี 65 ตั้งเป