เครือข่ายออนไลน์ : นวัตกรรมร้านค้าสร้างอาชีพเพื่อชุมชน

            JC iMart โดดเด่นเข้าตาคว้ารางวัล!!

            Best Retail Franchise of The Year

        คว้ารางวัลมาครองได้อย่างสวยงามและด้วยความโดดเด่นที่เข้าตากรรมการสำหรับนวัตกรรมร้านค้าสร้างอาชีพเพื่อชุมชน JC iMart ในเครือยักษ์ขายตรงโมเดิร์นเทรด จอยแอนด์คอยน์ คอร์ปอเรชั่น (J&C) ที่สามารถผ่านเข้ารอบสุดท้าย ร้อมได้รับการตรวจประเมินระบบการจัดการร้านค้าปลีกที่ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการขับเคลื่อน ธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ และเกณฑ์7ด้านการบริหาร ธุรกิจจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) กระทั่งล่าสุดก็ได้  ก้าวขึ้นรับรางวัล Best Retail Franchise Of The Year 2020 จากการประกวดรางวัลธุรกิจ   แฟรนไชส์ไทย ประจำปี 2563 (Thailand Franchise Award 2020)” โดยคุณวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นผู้มอบรางวัลดังกล่าวให้กับ ดร.สมชาย หัชลีฬหา ประธานกรรมการบริหาร J&C อย่างเป็นทางการ ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์

         นอกจากนี้ทางด้าน ดร.ฐัช หัชลีฬหา ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหาร J&C ก็ได้กล่าวขอบคุณกระทรวงพาณิชย์ที่ได้สนับสนุนและส่งเสริมแฟรนไชส์ไทยให้มีมาตรฐานสากลเพื่อเติบโตไปสู่สากล พร้อมทั้งยังได้สะท้อนมุมมองให้เห็นถึงการสานฝันสู่ความยั่งยืนในชุมชนด้วยอาชีพที่เป็นทางรอดในยุค Covid19 อีกด้วยว่า Life at Home หรือที่เรียกว่า เศรษฐกิจติดบ้าน   มาจากสถานการณ์ โรคระบาด Covid-19 ซึ่งทำให้วิถีชีวิตของคนเปลี่ยนไปและเปลี่ยนไปสู่  ความปกติในรูปแบบใหม่ (New Normal) ที่กลายเป็นเรื่องปกติในชีวิตทุกคนโดยเฉพาะการเริ่มเคยชินกับการอาศัยอยู่ในบ้าน และทำงานที่บ้าน ประกอบกับในส่วนเทคโนโลยีที่ช่วยสร้างความสะดวกในการใช้ชีวิตก็จะยังคงถูกคิดค้น และจะถูกพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ เพื่อตอบสนองความต้องการด้านต่างๆ ของชีวิตมนุษย์ และครอบครัวยุคดิจิทัลจะเป็น New Normal การใช้ชีวิตกับครอบครัวในช่วงการเว้นระยะห่างทางสังคม Social Distance ทำให้เกิดสัมพันธ์ใหม่ระหว่างบ้านและภาระหน้าที่งานใหม่

         และที่สำคัญจากข้างต้นที่กล่าวมาก็สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันกับการทำธุรกิจ    ในยุค Covid-19 ที่ J&C มุ่งส่งเสริมให้คนมีงานทำสามารถ Work from Home อยู่บ้านก็สามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้ด้วยการนำเทคโนโลยีมาสนับสนุนทั้งในส่วน JC Wallet และการเปลี่ยนบ้านให้เป็นร้านค้า JC iMart ใช้ดิจิทัลสร้างรายได้โดยนอกจากจะมีระบบหลังบ้าน Suppy Chain รองรับการทำธุรกิจให้ทั้งหมดแล้วยังมีสินค้าอุปโภคบริโภคให้จำหน่ายมากกว่า 3 หมื่นรายการพร้อมให้บริการจัดส่งสินค้าถึงที่ทั่วประเทศให้อีกด้วยนั่นเอง

  • ยอดเยี่ยม

  • ดีเด่น

  • ขายตรง J&C

Visitors: 1,801,481