เครือข่ายออนไลน์ : J&C ชิงประกวด ASEAN ICT Awards 2020

J&C ชิงประกวด ASEAN ICT Awards 2020

ดัน JC iMart โชว์นวัตกรรมร้านค้าเพื่อชุมชน

เป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ความสำเร็จของยักษ์ขายตรงโมเดิร์นเทรด จอย แอนด์ คอยน์ คอร์ปอเรชั่น (J&C) ผ่านนวัตกรรมร้านค้าสร้างอาชีพเพื่อชุมชน JC iMart ซึ่งได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในตัวแทนเข้าร่วมประกวดโครงการ “ASEAN  ICT Awards 2020เวทีการแข่งขันด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ในระดับอาเซียน ภายใต้หมวด Corporate Social Responsibility (CSR) ที่มีการส่งเสริมช่องทางการขายให้แก่ค้าปลีกดั้งเดิมให้ปรับตัวได้ยุค Silver Economy เศรษฐกิจสังคมผู้สูงอายุและชุมชนฐานราก

โดยเมื่อช่วงปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาทางสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) ได้ประกาศ 18 ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ไทยจากผู้สมัครเข้าร่วมทั้งสิ้น 32 ผลงาน ซึ่งได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมประกวดในโครงการ “ASEAN ICT Awards 2020อย่างเป็นทางการและเพื่อรุดเข้าสู่รอบนำเสนอผลงานผ่านออนไลน์ ก่อนลัดฟ้าเข้าประกวดรอบชิง ณ ประเทศมาเลเซีย ในเดือนตุลาคม 2563 นั้นปรากฎว่าหนึ่งใน 18 ผู้ประกอบการดังกล่าวมีชื่อบริษัท จอยแอนด์คอยน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (J&C) ผ่านการคัดเลือกและอยู่ในหมวด Corporate Social Responsibility (CSR)

อย่างไรก็ดีสำหรับผู้ที่ผ่านเข้ารอบทั้ง 18 ผลงาน จะได้รับการสนับสนุนจัดทำวิดีโอคลิปนำเสนอผลงานจากดีป้า เพื่อนำเสนอผ่านทางออนไลน์ต่อผู้ทรงคุณวุฒิจากทั้ง 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน และหากผ่านการคัดเลือกเข้ารอบสุดท้ายของการประกวด จะได้ร่วมนำเสนอ   ผลงาน ณ ประเทศมาเลเซีย พร้อมรับโล่รางวัล

ขณะที่ ดร.ฐัช หัชลีฬหา ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหาร J&C กล่าวอย่างภาคภูมิใจกับการได้เห็นนวัตกรรมร้านค้าสร้างอาชีพเพื่อชุมชน JC iMart ของ J&C ผ่านเข้ารอบการประกวดในครั้งนี้ว่ารู้สึกเป็นเกียรติมากที่กระทรวงดิจิทัล ดีป้า ให้การสนับสนุนและมีโอกาสเป็นตัวแทนประเทศไทยในการนำเสนอระบบ Platform เพื่อสังคมให้ประเทศกลุ่มอาเซียนต่อไป

นอกจากนี้ยังให้สะท้อนมุมมองน่าสนใจด้วยว่าการทำธุรกิจของคน 100 คนก็ใช่ว่าจะสำเร็จหมดทุกคน ดังนั้นโจทย์สำคัญของ J&C คือจะพยายามทำให้คนทำธุรกิจประสบความสำเร็จให้ได้มากที่สุดด้วยการสร้างระบบ สร้างเครื่องมือเน้นการจับต้องได้ ไม่ใช่แค่จินตนาการ และโดยเฉพาะความเป็น Job and Career ที่สามารถสร้างงานสร้างอาชีพให้กับผู้คนได้อย่างแท้จริง  "สิ่งที่คิดและเป็นกลยุทธ์สำหรับเราคือเรามองว่าคนต้องการที่จะเข้าไปเป็นเจ้าของทรัพยากรกัน ดังนั้น J&C จึงใช้หลักการแชร์ริ่ง (sharing) คือ การแบ่งปันกัน รวมทั้งเชื่อว่า ธุรกิจที่ดีคือธุรกิจที่ง่ายและยั่งยืน และอะไรที่จะทำให้ลูกค้าไม่ปฏิเสธเรา ซึ่งจากทั้งหมดนี้เองบริษัทจึงสรรหาสินค้าหลากหลายเข้าสู่ระบบมากกว่าสามหมื่นรายการ พร้อมกับพัฒนาระบบมีห้างโมเดิร์นเทรด มีแอพพลิเคชั่น มีออนไลน์ รวมกันเป็นนวัตกรรมทางธุรกิจที่สร้างอาชีพส่งเสริมรายได้ให้สังคมมีวามสัมพันธ์และเกื้อกูลกันด้วยรูปแบบเปลี่ยนหน้าบ้านให้เป็น SMART โชวห่วย โชว์อาชีพกับร้านค้า JC iMart"

ดร.ฐัช กล่าวและว่า ทุกวันนี้ในหลายๆอาชีพกำลังได้รับผลกระทบคนไม่ค่อยไปซื้อสินค้าในห้างแต่ไปซื้อผ่านออนไลน์ หรืออย่างในอดีตขายของต้องขายภาพ ลูกค้าจึงจะตัดสินใจซื้อแต่ในยุคนี้คนต้องการสิ่งที่จับต้องได้มากกว่า ต้องใช้ได้จริง แข่งขันได้จริง เทคโนโลยีเปลี่ยน สังคมจึงเปลี่ยนตาม ซึ่งนั่นก็สอดรับกันกับการพัฒนาสร้างนวัตกรรมร้านค้าสร้างอาชีพเพื่อชุมชน JC iMart ของเราให้เป็นตัวอย่างระบบร้านค้าที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาค้าปลีกแบบดั้งเดิมเป็นค้าปลีกสมัยใหม่ที่ช่วยให้คนในชุมชนเกิดแรงบัลดาลใจอยากให้ลูกหลานมีที่ทำกิน ไม่ต้องย้ายภูมิลำเนาเข้าเมืองหลวงหรืออยากให้อยู่ร่วมกันพร้อมหน้าพร้อมตาก็สามารถส่งมอบอาชีพนี้เป็นมรดกพร้อมวิธีทำงานที่สืบทอดมาให้รุ่นลูก รุ่นหลานต่อไปได้ด้วยเช่นกัน   

Visitors: 1,800,830