เครือข่ายออนไลน์ : ของเขาแรงนะ

ASEA จัดโปรโมชั่น STRONGER TOGETHER

แข็งแกร่งขึ้นด้วยกัน

         อาเซีย อัดโปรโมชั่นดันยอดขาย เพิ่มรางวัล และคะแนนโลยัลตี้สมาชิก ภายใต้ชื่อ “STRONGER TOGETHER แข็งแกร่งขึ้นด้วยกัน

โดยการสั่งซื้อออโต้ชิพจะสร้างคะแนน รางวัลโลยัลตี้ที่ 25% ของยอดสั่งซื้อ มากที่สุดที่เคยมี ซึ่งคะแนนรางวัล โลยัลตี้ที่มากขึ้นหมายความว่าผู้นำจะได้ผลิตภัณฑ์ที่ชื่นชอบเร็วขึ้น โดยการสั่งซื้อออโต้ชิพใดๆก็ตาม จะได้รางวัลโลยัลตี้ 25% ส่วนการสั่งซื้อแบบออโตชิพสําหรับผู้กลับมาแอคทีฟ(150+ PV) จะได้รับส่วนลดผลิตภัณฑ์ 15%

ทั้งนี้ส่วนลดผลิตภัณฑ์ 15% ใช้กับบัญชีผู้ร่วมธุรกิจ และลูกค้าทุกคนโดยอัตโนมัติที่ทําการสั่งซื้อออโต้ชิพ สําหรับผู้กลับมาแอคทีฟ (ไม่ได้สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ อาเซียเลยตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2020) โปรโมชั่นนี้จะใช้ได้กับการสั่งซื้อออโต้ชิพแบบไม่นําไปขายต่อ (NFR)

ผู้ร่วมธุรกิจที่กลับมา หรือ ลูกค้าที่กลับมา หมายถึงใครก็ตามที่เคยลงทะเบียนเป็นผู้ร่วมธุรกิจอาเซียหรือสั่งซื้อเป็นผู้ขายปลีกอาเซียหรือเป็นลูกค้าประจําตั้งแต่การสั่งซื้อผลิตภัณฑ์อาเซียครั้งล่าสุดเกิด ขึ้นก่อนวันที่ 30 เมษายน 2020 (มากกว่า 90 วัน ก่อนเริ่มช่วงเวลาโปรโมชั่นวันที่ 1 สิงหาคม 2020) การสั่งซื้อออโต้ชิพสําหรับผู้กลับมาแอคทีฟ หมาย ถึงการสั่งซื้อออโต้ชิพ 150 PV โดยผู้ร่วมธุรกิจ ที่กลับมาหรือการสั่งซื้อออโตชิพ 75 PV หรือ มากกว่าโดยลูกค้าที่กลับมาระหว่างช่วงเวลาโปร โมชั่น ASEAแข็งแกร่งขึ้นด้วยกัน ทั้งนี้ คะแนนรางวัลโลยัลตี้ 25% มีให้กับผู้ร่วมธุรกิจและ ลูกค้าประจําทุกคน ส่วนลด 15% มีให้เฉพาะบัญชี ผู้ร่วมธุรกิจและลูกค้าที่กลับมาเท่านั้น โปรโมชั่น “ASEA แข็งแกร่งขึ้นด้วยกัน” เป็นโปรโมชั่นทั่วโลก ยกเว้นไต้หวัน โดยมีรอบเวลาโปรโมชั่นอยู่ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม- 31 ตุลาคม 2020 เท่านั้น 

 

Visitors: 1,800,228