เครือข่ายออนไลน์ : J&C ติด 18 ซอฟต์แวร์ไทย ชิง ASEAN ICT Awards 2020

J&C ไม่ธรรมดา

ผ่านคัดเลือกเป็น 18 ซอฟต์แวร์ไทย

เข้าชิง ASEAN ICT Awards 2020

                กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม , "ดีป้า" 23 กรกฎาคม 2563, อาคารดีป้า ลาดพร้าว - สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า ประกาศ 18 ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ไทย ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมประกวดในโครงการ “ASEAN ICT Awards 2020” เวทีการแข่งขันด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ในระดับอาเซียน รุดเข้าสู่รอบนำเสนอผลงานผ่านออนไลน์ ก่อนลัดฟ้าเข้าประกวดรอบชิง ณ ประเทศมาเลเซีย ในเดือนตุลาคม 2563

                สำหรับการประกวดในครั้งนี้มีผู้สมัครเข้าร่วมทั้งสิ้น 32 ผลงาน โดยมีผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ได้เป็นตัวแทนในการเข้าร่วมประกวดใน โครงการ “ASEAN ICT Awards 2020” ประกอบด้วย 18 ผลงาน จากผู้ประกอบการฯไทย หนึ่งในนั้นที่ผ่านการคัดเลือกคือ

หมวด Corporate Social Responsibility (CSR) ได้แก่ บริษัท จอย แอนด์ คอยน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (J&C)  ส่งเสริมช่องทางการขายให้แก่ค้าปลีกดั้งเดิมให้ปรับตัวได้ยุค Silver Economy เศรษฐกิจสังคมผู้สูงอายุและชุมชนฐานราก

                โดยผู้ที่ผ่านเข้ารอบทั้ง 18 ผลงาน จะได้รับการสนับสนุนจัดทำวิดีโอคลิปนำเสนอผลงานจากดีป้า เพื่อนำเสนอผ่านทางออนไลน์ต่อผู้ทรงคุณวุฒิจากทั้ง 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน และหากผ่านการคัดเลือกเข้ารอบสุดท้ายของการประกวด จะได้ร่วมนำเสนอผลงาน ณ ประเทศมาเลเซีย พร้อมรับโล่รางวัล ASEAN ICT Awards 2020

                สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.depa.or.th/th/article-view/asean-ict-award-2020 หรือ ทาง Facebook depaThailand #depa #digitalthailand #GoGlobal #Software #ICT #aicta2020 #ASEANICTAward2020 #Congratulations #jc#joinandcoin


Visitors: 1,799,771