Nh-news : THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2021

               เมืองไทยประกันชีวิต รับ 2 รางวัลสุดยอดองค์กรธุรกิจไทย  

                 “THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2021 

            นายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) รับ 2 รางวัลสุดยอดองค์กรธุรกิจไทย THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2021 ประเภทอุตสาหกรรมประกันภัยต่อเนื่องเป็นปีที่ ซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดในธุรกิจประกันภัยในประเทศไทยและรางวัลในประเภท “THE LEADERSHIP EXCELLENCE AWARD” เป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทที่มีความเป็นเลิศด้านผู้นำองค์กร ในการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยความแข็งแกร่งและเติบโตอย่างยั่งยืน โดยได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเป็นผู้มอบรางวัลดังกล่าว ซึ่งจัดขึ้นโดยนิตยสาร BUSINESS+ ร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่นำมาซึ่งความภาคภูมิใจแก่บริษัทฯ ที่ประสบความสำเร็จและสะท้อนให้เห็นถึงการมีผลการดำเนินงานอันยอดเยี่ยมและมีความเป็นเลิศของบริษัทฯ ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ