Nh-news : หลักการและเหตุผล การจัดแข่งขันก๊ฬาเปตองประกันคัพ ครั้งที่ 2

          

                       โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเปตองประกัน-การเงินคัพ ครั้งที่ 6

 

                         ประกันภัย คุ้มครองคนไทย อยู่อย่างเข้าใจ ปลอดภัยโควิด

                                                                       โดย...สมาคมกีฬาเปตองสัมพันธ์

……………………………………………………………………………………….

หลักการและเหตุผล

            โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเปตองประกัน-การเงินคัพ เป็นกิจกรรมที่สมาคมกีฬาเปตองสัมพันธ์มีนโยบายจัดการแข่งขันในช่วงเดือนธันวาคมต่อเนื่องทุกปี ซึ่งปีนี้จัดติดต่อกันเป็นปีที่ 6 แล้ว ภายใต้ชื่อโครงการแข่งขันกีฬาเปตองประกัน-การเงินคัพ ครั้งที่ 6 ประกันภัยคุ้มครองคนไทย อยู่อย่างเข้าใจ ปลอดภัยโควิดเพื่อประชาสัมพันธ์ธุรกิจประกันภัย ทั้งประกันชีวิต และประกันวินาศภัย และภาคธุรกิจบริการด้านการเงิน โดยใช้กีฬาเปตองเป็นสื่อกลางในการเข้าถึงประชาชน ซึ่งการจัดการแข่งขัน 5 ครั้งที่ผ่านมา ก็ได้รับการตอบรับจากภาคเอกชน ทั้งธุรกิจประกันวินาศภัย ธุรกิจประกันชีวิต และธุรกิจด้านการเงิน หลายบริษัทก็ได้ให้การสนับสนุนการดำเนินกิจกรรม รวมทั้งนักกีฬาเปตอง และประชาชนทั่วไปก็ได้ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างล้นหลาม

ที่สำคัญ กับการจัดการแข่งขันกีฬาเปตองทุกครั้ง ยังเน้นการทำกิจกรรมรำลึกถึงพ่อหลวง 5 ธันวาคม วันพ่อชาติ โดยการเชิญชวนนักกีฬา และประชาชน ร่วมจุดเทียน ยืนสงบนิ่ง และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อรำลึกและน้อมสำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ด้วย

วัตถุประสงค์

1.      เพื่อสืบสานและส่งเสริมกีฬาเปตอง ซึ่งสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงโปรด และแนะนำการเล่นให้เป็นที่นิยมแพร่หลายยิ่งขึ้น

2.      เพื่อรำลึกและน้อมสำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

3.      เพื่อประชาสัมพันธ์ธุรกิจประกันภัย ทั้งประกันชีวิต และประกันวินาศภัย และธุรกิจการเงิน

4.      เพื่อนำประกันภัย และการบริการด้านการเงินเข้าถึงประชาชน ผ่านกิจกรรมแข่งขันกีฬาเปตอง

5.      เพื่อพัฒนาฝีมือนักกีฬาเปตอง รวมถึงการส่งเสริมและยกระดับกีฬาเปตองไทยสู่สากล

6.      เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย, การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และหลีกเลี่ยงยาเสพติด

7.      เพื่อความรักสามัคคี และการสร้างค่านิยมรักสุขภาพ รวมถึงการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

8.      เพื่อสร้างขวัญกำลังใจคนไทย อยู่อย่างเข้าใจ ปลอดภัยโควิด

 การดำเนินงาน

-         เขียนโครงการและรออนุมัติโครงการ

-         เชิญชวนภาคเอกชนเป็นเจ้าภาพร่วมจัดการแข่งขัน

-         ประชาสัมพันธ์โครงการ

-         จัดประเภทการแข่งขัน

-         ดำเนินการจัดการแข่งขัน

-         จัดถ้วยรางวัล พร้อมเงินรางวัล

-         จัดกิจกรรมนันทนาการ เพื่อการสร้างสุข

-         จัดการถ่ายทอดสด และการเผยแพร่กิจกรรม

-         สรุปผลการดำเนินงาน

-         ประเมินผลโครงการ

ผู้เข้าร่วมโครงการ

เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ต้องจำกัดจำนวนทีมเข้าร่วมแข่งขันและจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ประมาณ 64 ทีม หรือราว 150-200 คน (เน้นถ่ายทอดสดแทน)

-         นักกีฬาเปตอง

-         ประชาชนทั่วไป

-         ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

รูปแบบการจัดการแข่งขัน

            การจัดการแข่งขันกีฬาเปตองประกัน-การเงินคัพ ครั้งที่ 6 จะจัดให้มีการแข่งขันประเภทเดียว คือ ประเภททั่วไป ทีม 2 คน (อายุรวมไม่น้อยกว่า 90 ปี)    

1.      ประเภททั่วไป ทีม 2 คน (อายุไม่น้อยกว่า 90 ปี)  

-         นักกีฬาทีมชาติ และอดีตนักกีฬาทีมชาติ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555-ปัจจุบัน ลงได้ทีมละ 1 คน (แต้มต่อ 2 แต้ม จนถึงรอบ 8 ทีมสุดท้าย)

-         ใช้ระบบการแข่งขัน 11 คะแนน ยกเว้นรอบ 8 ทีมสุดท้าย จะใช้ระบบการแข่งขันแบบแพ้คัดออก 13 คะแนน

-         การแข่งขันยึดหลักกติกาเปตองสากล

-         การตัดสินของกรรมการจัดการแข่งขันถือเป็นอันสิ้นสุด

-         ค่าสมัครทีมละ 300 บาท

       รางวัล

-         ชนะเลิศ รับเงินบำรุงทีม 10,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ

-         รองชนะเลิศ รับเงินบำรุงทีม 5,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ

-         รองชนะเลิศอันดับ 1 รับเงินบำรุงทีม  2,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ

-         รองชนะเลิศอันดับ 2 รับเงินบำรุงทีม   2,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ

    กติกาเพิ่มเติมทุกประเภทการแข่งขัน

-         นักกีฬาต้องฉีดวัคซีนครบโดส (2 เข็ม)

-         ห้ามนักกีฬาสวมรองเท้าแตะลงทำการแข่งขัน ต้องสวมรองเท้าหุ้มส้นเท่านั้น

-         ห้ามนักกีฬาสวมกางเกงยีนส์ และกางเกงขาสั้น ลงทำการแข่งขัน ฝ่าฝืนปรับแพ้ทันที

-         ห้ามสูบบุหรี่ และดื่มแอลกอฮอล์ระหว่างการแข่งขัน (เตือน 1 ครั้ง/ครั้ง 2 ปรับแพ้)

-         ห้ามใช้ลูกเปตองตกแต่ง

-         ห้ามปรับสนามทุกกรณี หลังโยนลูกเป้า

-         การรายงานตัวต้องมารายงานตัวทั้งทีม พร้อมบัตรประชาชน และเอกสารการฉีดวัคซีน

-         กติกามารยาทอื่นใดนอกจากที่กล่าวมา ให้อยู่ในดุลยพินิจของกรรมการจัดการแข่งขัน การตัดสินของกรรมการจัดการแข่งขันถือเป็นอันสิ้นสุด

ระยะเวลาการดำเนินงาน

-         กรอบระยะเวลาดำเนินงานปีละครั้ง ประมาณเดือนธันวาคมของทุกปี และปีนี้ (2564) จะทำการแข่งขันในวันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564

-         เปิดรับสมัคร-จับฉลากการแข่งขันหน้างาน

-         พิธีเปิดการแข่งขัน วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564  พร้อมทำกิจกรรมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ ของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

          งบประมาณ

-         ทั้งโครงการ 50,000 บาท

สถานที่จัดกิจกรรม

-         สนามกีฬาเปตองหมู่บ้านรินทร์ทอง ซอยรามคำแหง 190 เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ    

         การประชาสัมพันธ์

-         ประชาสัมพันธ์ข่าวสารอย่างต่อเนื่อง ทั้งออฟไลน์และออนไลน์ ทางสื่อพันธมิตรของสมาคมกีฬาเปตองสัมพันธ์ และสื่อทั่วไป ทั้งทีวีดิจิตอล และสื่อออนไลน์

-         ถ่ายทอดสดตลอดการจัดการแข่งขัน ผ่านเพจดัง เปตองชาติไทย

ความคาดหวังของโครงการ

-         สามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับวงการประกันภัย-การเงิน

-         สามารถนำความรู้ด้านประกัน-การเงิน เข้าถึงประชาชน

-         ประชาชนตื่นตัวด้านการประกันภัย-การเงินมากขึ้น

-         ประชาชนมีความสุข และมีความเข้าใจ ปลอดภัยโควิด

-         สร้างสีสันให้กับวงการเปตองไทย

-         ส่งเสริม และยกระดับกีฬาเปตอง

ผลที่ได้รับ

-         ภาพลักษณ์ธุรกิจประกัน-การเงิน

-         การนำประกัน-การเงิน เข้าถึงประชาชน ผ่านกีฬาเปตอง

-         การส่งเสริมกีฬาเปตอง

-         การสร้างสุขคืนกำไรสู่สังคม

-         การสร้างค่านิยมการรักสุขภาพ การออกกำลังกาย และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

-         การพัฒนานักกีฬาเปตอง การสร้างสีสัน และการผลักดันให้คนดูกีฬาเปตองมากขึ้น

-         การสร้างความเข้าใจกับการใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขและปลอดภัยจากโควิด

..........................................................................................................

 

      ประมาณค่าใช้จ่าย โครงการแข่งขันกีฬาเปตอง ประกัน-การเงินคัพ ครั้งที่ 6

 

ค่าดำเนินงานจัดการแข่งขัน                                                                 16,000              บาท

ค่าเช่าสถานที่                                                                                          5,000              บาท

เงินรางวัล                                                                                             19,000              บาท

ค่าถ้วยรางวัล                                                                                           5,000             บาท

ค่าเบ็ดเตล็ด                                                                                           5,000             บาท

            รวมทั้งสิ้น                                                                                50,000             บาท

                                                                                                                                            

                         ....................................................................................................          

  


ชื่อผู้ตอบ: