Nh-news : ขายตรงซัคเซสมอร์กำไรโตไม่หยุด

                  ซัคเซสมอร์ (SCM) โตไม่หยุด!

                 แจงกำไร Q3/64 เพิ่มขึ้น 233.4%

           ซัคเซสมอร์ (SCM) เผย ผลการดำเนินงานไตรมาส 3/64 กำไร 60.1 ล้านบาท เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน 18 ล้านบาท คิดเป็นกำไรเพิ่มขึ้น 233.4% (QoQ) ผลรวมยอดกำไร 9 เดือน อยู่ที่ 146.7 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2563 กำไร 37.5 ล้านบาท กำไรเติบโตเพิ่มขึ้น 291.1% (YoY) และมีมติจากที่ประชุมให้แจกวอร์แรนด์ฟรี!! (SCM-W1) ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 3:1 โดยไม่คิดมูลค่า ทั้งนี้ระบุวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (record date) ที่มีสิทธิ์ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 (SCM-W1) ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 และขึ้นเครื่องหมาย XW ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564