Nh-news : ฺBKI จ่ายประกัน PA เคสนี้ 1.6 ล้าน


BKI มอบสินไหมประกันภัย PA 1st VIP 

กว่า 1.6 ล้านบาท

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI โดยนางสาวศิริพร โพธิพงศา ผู้ช่วยผู้จัดการสาขาหาดใหญ่ เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบสินไหมทดแทนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA 1st VIP ซึ่งขายผ่านธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จากกรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตและเงินชดเชยรายได้ 12 เดือน จำนวนรวม 1,620,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ให้แก่ นางสาวจิโรจน์ วิไลกุล ผู้รับประโยชน์ซึ่งเป็นภรรยาของนายจเร บุญพันธ์ ผู้เอาประกันภัยที่เสียชีวิตจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ โดยมีนางศุกรพร ขจรวงษ์  ผู้จัดการธนาคารกรุงเทพ สาขาห้าแยกสะพานติณสูลานนท์ ร่วมมอบสินไหมทดแทนและเป็นสักขีพยาน ณ ธนาคารกรุงเทพ สาขาห้าแยกสะพานติณสูลานนท์ จ.สงขลา