Nh-news : มอบประกันอุบัติเหตุให้ข้าราชการตำรวจ

TQM มอบประกันอุบัติเหตุให้ข้าราชการตำรวจต่อเนื่อง 13 ปี

        ดร.อัญชลิน พรรณนิภา ประธาน บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด หรือ TQM  พร้อมด้วยผู้บริหารบริษัท มอบกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุให้แก่ข้าราชการตำรวจ สถานีตำรวจนครบาลโคกคราม และสถานีตำรวจนครบาลโชคชัย จำนวน 407 กรมธรรม์ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 13 เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่ข้าราชการตำรวจ ณ ทีคิวเอ็ม สำนักงานใหญ่