Nh-news : มอบเงิน 1 ล้าน

มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ บริจาคเงิน 1,000,000 บาท

สนับสนุนสร้าง ICU สนาม โรงพยาบาลราชวิถี

            นางสาวภาสินี ปรีชาธนาพล กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ มอบเงินบริจาคจำนวน 1,000,000 บาท แก่นายแพทย์สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี เพื่อสนับสนุนการจัดสร้าง ICU สนาม สำหรับรองรับการรักษากลุ่มผู้ป่วยหนักโรคโควิด-19 และมอบหมอนผ้าห่ม จำนวน 100 ผืน สำหรับผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่เข้ารักษาในโรงพยาบาลสนามราชวิถี ทั้ง 2 แห่ง คือ ICU สนาม และโรงพยาบาลราชวิถี 2 (รังสิต) ณ โรงพยาบาลราชวิถี