Nh-news : ช่วยคุณจากโควิดได้ถึงบ้าน

“ช่วยด้วย!” ไม่ว่าใครป่วยโควิดอยู่ที่บ้านก็เข้าถึงแพทย์ได้แล้ว

            บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด หรือ TQM ร่วมเป็นพาร์ทเนอร์โครงการ                  ช่วยด้วย! ช่วยคุณจากโควิดได้ถึงบ้าน จัดโดย Doctor A to Z พร้อมเหล่าพันธมิตรกว่า                       15 บริษัทเอกชน, ทีมแพทย์พยาบาล และเจ้าหน้าที่จิตอาสา หวังช่วยเหลือผู้ป่วยโควิดในภาวะวิกฤตเตียงเต็มให้ได้รับการดูแลรักษาแบบ Home Isolation ด้วยตนเอง ภายใต้การดูแลของแพทย์และ Care Giver ติดตามอาการตลอด 24 ชั่วโมง โดยจะรับดูแลผู้ป่วยโควิดกลุ่มสีเขียว ที่สามารถดูแลตัวเองได้ที่บ้าน ให้สามารถได้รับการดูแลอย่างอุ่นใจและได้รับความช่วยเหลืออย่างทันท่วงที กรณีต้องได้รับการรักษาในสถานพยาบาล ก็จะมีทีมประสานดูแลส่งต่อ ซึ่งผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือสามารถเข้าถึงได้ง่าย เพียงแค่แอดไลน์ “ช่วยด้วย”

            โดยโครงการ ช่วยด้วย! ช่วยคุณจากโควิดได้ถึงบ้าน เป็นความร่วมมือกันในการสร้างกลุ่มพันธมิตรโดยภาคบริษัทเอกชน ได้แบ่งทีมเป็น 4 ฝ่าย ในการให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยโควิดในด้าน              ต่าง ๆ ได้แก่ ทีมดูแลสุขภาพ ให้บริการคำปรึกษาโดยทีมแพทย์จิตอาสากว่า 400 ท่าน และจัดส่งยาให้ในพื้นที่กรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ พร้อมทีมพยาบาลจิตอาสา และทีมเจ้าหน้าที่จิตอาสาที่จะมาช่วยประสานงานติดตามอาการผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด ทีมเวชภัณฑ์ อาหาร และสิ่งของจำเป็น เพื่อดูแล จัดหา รวบรวมเวชภัณฑ์ อาหาร และสิ่งของที่จำเป็น ที่ได้รับจากผู้บริจาคส่งตรงถึงผู้ป่วย และทีมสนับสนุนอื่น ๆ คอยประสานงานทั่วไป อาทิ ช่วยระดมทุน ช่วยประชาสัมพันธ์โครงการ และประสานงานอื่น ๆ

            สำหรับ TQM เป็นอีกหนึ่งพาร์ทเนอร์ที่เห็นความสำคัญและได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวโดยให้ความช่วยในด้านเงินบริจาค ประชาสัมพันธ์โครงการ กับสื่อต่าง ๆ ในเครือข่ายของ TQM และฐานลูกค้าของบริษัท พร้อมทั้งสนับสนุนให้พนักงาน TQM เป็นจิตอาสาช่วยรับโทรศัพท์ประสานงานจากผู้ป่วย                TQM หวังเป็นอย่างยิ่งที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการฝ่าวิกฤตมหันตภัยร้ายนี้ไปพร้อม ๆ กับคนไทยทุกคน