Nh-news : เมืองไทยประกันชีวิตมอบข้าวสาร

เมืองไทยประกันชีวิต ร่วมกับมูลนิธิเมืองไทยยิ้ม

บริจาคข้าวสารให้กรมกิจการผู้สูงอายุ

            บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดยนายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมกับมูลนิธิเมืองไทยยิ้มโดยนางพิตราภรณ์ บุณยรัตพันธุ์ รองประธานกรรมการมูลนิธิเมืองไทยยิ้ม บริจาค​ข้าวสารจำนวน​ 2,272 กิโลกรัม​ ให้แก่กรมกิจการผู้สูงอายุ​ กระทรวง​การพัฒนา​สังคม​และ​ความมั่นคง​ของ​มนุษย์​ โดยมีนางอภิญญา ชมภูมาศ รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ รับมอบ เพื่อนำไปแจกจ่ายช่วยเหลือผู้สูงอายุ    ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ เมืองไทยประกันชีวิต สำนักงานใหญ่