Nh-news : มอบเครื่องช่วยหายใจ

กรุงเทพประกันภัยมอบเครื่องช่วยหายใจเพื่อรองรับผู้ป่วยวิกฤติ

 บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI โดยนายอลงกรณ์ กาศทิพย์  ผู้จัดการภาคเหนือ ธุรกิจสาขาและการร่วมทุน เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน จำนวน 1 เครื่อง ให้แก่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ โดยมีนางนิรมัย มณีรัตน์ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล เป็นผู้แทนรับมอบ เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) รวมถึงผู้ป่วยวิกฤติที่จำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ ณ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่