Nh-news : มอบน้ำดื่มให้ประชาชนผู้มาฉีดวัคซีน

วิริยะประกันภัย สนับสนุนน้ำดื่มให้ผู้มาฉีดวัคซีน โควิด-19

แก่โรงพยาบาลทุกพื้นที่ในจังหวัดนครศรีธรรมราช

             นายวรินทร ทองขาว  นายอำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช  รับมอบน้ำดื่มจำนวน 1,800 ขวดจากบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)  โดยมี นายจักรพงศ์ อำลอย  ผู้จัดการสาขานครศรีธรรมราช พร้อมกลุ่มวิริยะจิตอาสาในพื้นที่  เป็นผู้แทนส่งมอบ ทั้งนี้ทางกลุ่มวิริยะจิตอาสาจัดสรรน้ำดื่มให้กับโรงพยาบาลทั่วทุกพื้นที่ในจังหวัดนครศรีธรรมราช อีกทั้งเพื่อสนับสนุนการปฎิบัติงานเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์และแบ่งปันน้ำใจให้กับพี่น้องประชาชนชาวนครศรีธรรมราชที่มารับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ครั้งนี้ด้วย  ณ โรงพยาบาลพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ อ.ช้างกลาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

            ตามโครงการของวิริยะจิตอาสาที่มุ่งเน้นช่วยเหลือสร้างสรรค์ประโยชน์แก่สังคมไทย บริษัทฯ  ขอเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนชาวนครศรีธรรมราช พร้อมทั้งอยากจะเชิญชวนให้ประชาชนคนไทยได้รับวัคซีนโควิด-19  ร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันชาติเพื่อที่เราจะเดินหน้าก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน