Nh-news : ๋J&C พ่นยาฆ่าเชื้อทั้งบริษัท รอบ 4

พ่นยาฆ่าเชื้อทั้งบริษัท รอบที่ 4

            เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 ทางบริษัท จอย แอนด์ คอยน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด หรือขายตรง J&C ได้ทำการพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัส covid-19 ทั้งบริษัท เป็นครั้งที่ 4 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการณ์การป้องกันเชื้อไวรัส covid-19 ของบริษัท จอย แอนด์ คอยน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด และจะทำการพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัส covid-19 สัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะหายเป็ยนปกติ