มอบชุด PPE

BKI มอบชุด PPE ให้สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน

เพื่อลดความเสี่ยงโควิดจากการปฏิบัติหน้าที่

 

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI โดยดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ มอบชุด PPE (Personal Protective Equipment) จำนวน 1,000 ชุด ให้แก่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้นำไปใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดและลดความเสี่ยงจากการสัมผัสกับผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงและสามารถนำส่งผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 จากบ้านไปสู่โรงพยาบาลได้อย่างปลอดภัย โดยมีนายสุรชัย ศิลาวรรณ  ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการปฏิบัติการฉุกเฉิน เป็นผู้แทนรับมอบ ณ อาคารกรุงเทพประกันภัย ถนนสาทรใต้