์Nh-news : สร้างภูมิคุ้มกันหมู่


OCEAN LIFE ไทยสมุทร พร้อมยกระดับการดูแลลูกค้าสู้วิกฤต
ด้วยความคุ้มครอง
ผลกระทบจากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต รักคือพลังของชีวิต โดยคุณนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ กรรมการผู้จัดการ ร่วมส่งเสริมให้คนไทยฉีดวัคซีน COVID-19 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ (Herd Immunity) ให้เกิดขึ้นโดยเร็ว ช่วยลดความสูญเสียทั้งชีวิตและเศรษฐกิจ อีกทั้งยังช่วยลดภาระให้บุคลากรทางการแพทย์ พร้อมเข้าใจถึงความกังวลของลูกค้าเกี่ยวกับผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีน COVID-19 จึงเดินหน้าออกมาตรการตอกย้ำความมั่นให้กับลูกค้าว่า OCEAN LIFE ไทยสมุทร พร้อมดูแลและให้ความคุ้มครอง COVID-19 ประกอบด้วย ความคุ้มครองการรักษาโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 และความคุ้มครองผลกระทบจากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ตามผลประโยชน์ความคุ้มครองที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ ทั้งประกันสุขภาพรายเดี่ยวและรายกลุ่ม โดยไม่ต้องสำรองจ่าย เมื่อเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลเครือข่ายของบริษัทไทยสมุทรทั่วประเทศ รวมถึงคุ้มครองการรักษาโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ในสถานพยาบาลอื่น* ได้แก่ โรงพยาบาลสนาม (FIELD HOSPITAL) และหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ (HOSPITEL)

 พร้อมเพิ่มความอุ่นใจอีกขั้น ด้วยประกันสุขภาพจาก OCEAN LIFE ไทยสมุทร คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลทุกโรค** รวมถึงโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 โดยมีแผนความคุ้มครองให้เลือกได้ตามความต้องการถึง 6 แผน รับผลประโยชน์ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาล สูงสุดถึงวันละ 5,000 บาท สามารถนำเบี้ยประกันภัยสุขภาพไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0 2207 8888 หรือดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ www.ocean.co.th