Nh-news : ใช้กับงานฌาปนกิจศพโควิด

ไทยประกันชีวิต สนับสนุนชุด PPE

แก่กองการฌาปนกิจ กรมสวัสดิการทหารบก

            พันเอกเชฏฐ  กิจวัฒนา ผู้อำนวยการกองการฌาปนกิจ กรมสวัสดิการทหารบก รับมอบชุดป้องกันสารเคมีแบบเต็มตัวพร้อมฮูดคลุมศีรษะ หรือ ชุด PPE  จำนวน 200 ชุด จากนางสาววราภรณ์ ลีกุลนิมิต ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงาน สายงานส่งเสริมกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานด้านฌาปนกิจผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิด-19 ณ กองการฌาปนกิจ                   กรมสวัสดิการทหารบก