Nh-news : หนุนงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น

ไทยประกันชีวิต สนับสนุนการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น

                            นายสมศักดิ์  จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น รับมอบเงินสนับสนุนการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ จังหวัดขอนแก่น จำนวน 70,000 บาท จาก นางสกุณี  อ้วนหวัน ผู้จัดการฝ่ายขยายงานภูมิภาค บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของจังหวัด พร้อมทั้งส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกในเรื่องต่างๆ  ให้กับประชาชนในจังหวัดขอนแก่น โดยบริษัทฯ    ให้การสนับสนุนต่อเนื่องเป็นปีที่ 21  ณ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น