Nh-news : ธุรกิจโมเดลตัวอย่าง

J&C ตัวอย่างธุรกิจโมเดล

บริษัท จอย แอนด์ คอยน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย AIT (Asian Institute of Technology)ที่ได้รับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยนานาชาติยอดเยี่ยมของโลกจาก U-Multirank 2015 International Rankingได้เข้าร่วมพูดคุยหารือในเรื่องการสร้างโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการ Start Up จากไอเดียของนักศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สู่ตลาดเชิงพาณิชย์

            โดยจัดตั้งศูยน์ส่งเสริมพัฒนานวัตกรรมทางการตลาดด้วยดิจิทัลในมหาวิทยาลัย Entreprenuership Center ภายใต้ชื่อห้องบ่มเพาะ J&C ซึ่งในครั้งนี้ J&C imart ได้รับเลือกเป็นตัวอย่างธุรกิจโมเดลที่ส่งเสริมให้ผู้คนสามารถใช้ดิจิทัลสร้างงานในชุมชน Work From Home ได้ เพื่อลดความเลื่อมหล่ำและสร้างรายได้อย่างแท้จริง

            #JC #J&Cimart #franchise #นวัตกรรมร้านค้าสร้างอาชีพเพื่อชุมชน #workfromhome #อาชีพเสริม #รายได้เสริม #งานทำที่บ้าน #ลงทุนน้อย #สร้างรายได้ #แฟรนไชส์ขายดี #งานออนไลน์ #ธุรกิจอิสระ #ซื้อของออนไลน์ #startup #SME #ecommerce