Nh-news : ทำบุญสงกรานต์

     ทำบุญสงกรานต์ ฉลอง 8 ปี  

     บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน) (SCM) หรือขายตรงซัคเซสมอร์ จัดทำบุญใหญ่ ฉลองครบรอบ 8 ปี ในวันที่ “5 เมษายน 2564”  พร้อมพิธีสรงน้ำพระพุทธมนต์ และรดน้ำดำหัวผู้บริหาร เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย และส่งมอบความสุขเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ 2564

       ปีใหม่นี้ ขอให้สุขกาย สบายใจ เปี่ยมพลังใจ มุ่งสู่เป้าหมาย เพื่อความสำเร็จร่วมกัน!

Inspiration for Your Being บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน) (SCM)