Nh-news : มอบ 1 ล้าน ให้แพทย์ช่วย โควิด-19

         ครอบครัวจันทร์ศรีชวาลาและมิตรแท้ฯ

          มอบ 1 ล้าน ร่วมต้านวิกฤต COVID-19

            คุณสุระ จันทร์ศรีชวาลา ประธานกิตติมศักดิ์ บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้แทนครอบครัวจันทร์ศรีชวาลาและเพื่อนๆ ร่วมกับ บมจ.มิตรแท้ประกันภัย มอบเงินบริจาคจำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท) ให้แก่ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โดย ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นผู้รับมอบ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ต้านภัย COVID-19 ในสถานการณ์ปัจจุบัน ณ ตึกอำนวยการคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กรุงเทพมหานคร วันก่อนนี้