Nh-news : แจ้งลูกค้าทราบ

OCEAN LIFE ไทยสมุทร อำนวยความสะดวกลูกค้ายื่นลดหย่อนภาษีปี 63 ดาวน์โหลดหนังสือรับรองการชำระเบี้ย ผ่าน 3 ช่องทางดิจิทัล

            บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต รักคือพลังของชีวิต โดยคุณนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ กรรมการผู้จัดการ เผยว่า จากการดำเนินงานโดยใช้ LOVE MINDSET พัฒนาสินค้าและบริการด้วยพลังความรัก เพื่อตอบสนองความต้องการในยุคดิจิทัล และอำนวยความสะดวกลูกค้าให้มากที่สุด โดยในช่วงของการยื่นหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี 2563 ลูกค้าสามารถขอหนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันภัย เพื่อนำไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการยื่นหักลดหย่อนภาษีฯ ได้หลายช่องทางง่าย ๆ โดยเชื่อมต่อ OCEAN CONNECT ผ่าน LINE : @oceanlife  ผ่าน OCEAN CLUB APPLICATION หรือ ผ่านเว็บไซต์ iservice.ocean.co.th ทั้งนี้ เนื่องจากกรมสรรพากรกำหนดให้ผู้มีเงินได้ที่ต้องการใช้สิทธิลดหย่อนภาษีจากเบี้ยประกันภัย ต้องแจ้งความประสงค์ต่อบริษัทประกันชีวิต เพื่อให้บริษัทประกันชีวิตนำส่งข้อมูลการชำระเบี้ยประกันภัยรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ให้กับกรมสรรพากร โดยลูกค้าสามารถแจ้งความประสงค์หรือตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ เพิ่มเติมได้ที่ www.ocean.co.th หรือติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร.0 2207 8888