Nh-news : มอบผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์เจล

      J&C สนับสนุนกระทรวงสาธารณสุข

       ร่วมบริจาคแอลกอฮอล์เจล 500 ขวด

             บริษัท จอย แอนด์ คอยน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (J&C) ร่วมแรงร่วมใจสู้ภัยโควิด-19 โดยมอบผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์เจล Just Clean Sanitizer Hand Gel (Alcohol 75%) ขนาดขวดละ 250 ml. จำนวน 500 ขวด ให้แก่กระทรวงสาธารณสุขเพื่อร่วมสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ดูแลผู้ป่วยโรคโควิด-19 พร้อมขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านในการก้าวข้ามผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน