เครือข่ายออนไลน์ : พันธบัตรเพื่อสังคมของการเคหะฯ ยอดจองซื้อเต็มวงเงิน

พันธบัตรเพื่อสังคม การเคหะแห่งชาติ ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักลงทุน มีความต้องการซื้อสูงกว่ายอดจำหน่าย

            การเคหะแห่งชาติเผยพันธบัตรเพื่อสังคมของการเคหะแห่งชาติได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักลงทุน      หลังเปิดให้จองไปเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งมียอดจองซื้อเต็มวงเงินรวมกว่า 6,800 ล้านบาท

            นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เปิดเผยว่า ตามที่การเคหะแห่งชาติ ได้ดำเนินการออกและเสนอขายพันธบัตรเพื่อสังคมของการเคหะแห่งชาติ พ.ศ. 2563 วงเงินรวม 6,800 ล้านบาท ซึ่งเป็นพันธบัตรเพื่อสังคมที่ออกโดยรัฐวิสาหกิจรุ่นแรกในตลาดทุนของประเทศไทย และเป็นการออกพันธบัตรเพื่อสังคมของรัฐวิสาหกิจกลุ่มแรกๆ ของตลาดทุนอาเซียน โดยการออกพันธบัตรฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อ Refinance การลงทุนพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยและปานกลางได้เข้าถึงที่อยู่อาศัยทั้งประเภทเช่า เช่าซื้อ และซื้อที่มีระดับราคาที่รับภาระได้ เป็นการขับเคลื่อนเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 11 “SDGs 11ซึ่งเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563 ได้มีการแถลงข่าวและพิธีลงนามในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดการจัดจำหน่ายพันธบัตรเพื่อสังคม    พ.ศ. 2563

            สำหรับผลการเสนอขายพันธบัตรเพื่อสังคมของการเคหะแห่งชาติ พ.ศ. 2563 ทั้ง 3 รุ่นอายุ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 ได้รับการตอบรับและความสนใจเป็นอย่างมากจากนักลงทุนสถาบัน ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน โดยมีการจองซื้อเต็มวงเงินรวม 6,800 ล้านบาท ทั้ง พันธบัตรฯ รุ่นอายุ 5 ปี วงเงิน 1,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.02 ต่อปี, พันธบัตรฯ รุ่นอายุ 10 ปี วงเงิน 2,800 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.64 ต่อปี และพันธบัตรฯ รุ่นอายุ 15 ปี วงเงิน 3,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.90 ต่อปี และยังมีความต้องการซื้อในตลาดอีกมาก ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีถึงแนวโน้มที่ตลาดจะตอบรับการช่วยเหลือสังคมผ่านการลงทุนพันธบัตรเพื่อสังคมในอนาคต               ทั้งนี้ พันธบัตรดังกล่าวได้ขึ้นทะเบียนตราสารหนี้ระยะยาวกับสมาคมตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) ในวันที่ 23 กันยายน 2563 ซึ่งนับเป็นก้าวที่สำคัญของตลาดทุนไทย

 


 • ลำดับที่ 88-01.jpg
  ฤกษ์ดี"ทวีพงษ์"เซ็นลงนามรับตำแหน่ง ผว.กคช. นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ลงนามในสัญญาจ้างผู้บริหารการเคหะแห่งชาติ ในตำแหน่งผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ โดยมี นายณัฐพงศ์ พันธเกียรติไพศาล ...

 • ลำดับที่ 89-02.jpg
  กคช. ดันผู้ผลิตสินค้าในชุมชนสร้างแบรนด์สู่ OTOP นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจา...

 • 92110.jpg
  ‘บิ๊กตู่’ วางศิลาฤกษ์ โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 2 เครือข่ายออนไลน์ (3 สิงหาคม 2563)// พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ “โครงการฟื้นฟู...

 • ลำดับที.jpg
  “คนไทยไม่ทิ้งกัน”กคช.รับมอบเงินช่วยเหลือจาก บมจ. เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้นำไปจัดสร้างที่อยู่อาศัยให้กับผู้ด้อยโอกาสในจังหวัดนราธิวาส เครือข่ายออนไลน์ (7/8/2563)//นายทวีพงษ์ วิชัยดิ...

 • IMG_3653.jpg
  กคช.จัดสัมมนาเพื่อเผยแพร่แผนแม่บท ด้านการจัดการนวัตกรรมการเคหะแห่งชาติ นายดุลมลชัย วิวัฒน์บวรวงษ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการสัมมนาเพื่อเผยแพร่...

 • 6.jpg
  กคช.ร่วมกับ สถานีวิทยุลูกทุ่งมหานคร FM 95 จัดกิจกรรม CSR “คิดจะพัก คิดรักษ์ธรรมชาติ” ครั้งที่ 3 การเคหะแห่งชาติร่วมกับสถานีวิทยุลูกทุ่งมหานคร FM 95 จัดกิจกรรม CSR “คิดจะพัก คิดรักษ...

 • 55 (1).jpg
  คนเอื้ออาทร!เฮกคช.สานพลัง ‘บางกอก เดค – คอน’ ปรับปรุงห้องว่างให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย/นำร่องที่โครงการบ้านเอื้ออาทรปทุมธานี (ลาดหลุมแก้ว 2) นายณัฐพงศ์ พันธเกียรติไพศาล ประธานกรรมการก...

 • 447772.jpg
  กคช.ส่งความสุข มอบบ้านให้ผู้ด้อยโอกาสจังหวัดนราธิวาส นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ มอบหมายให้ นางสาวสวีวรรณ สกุลราช เคหะจังหวัดนราธิวาส เป็นผู้แทนก...

 • IMG_8668.jpg
  การเคหะฯ ออก Social Bond 6,800 ล้านระดมทุนสร้างที่อยู่อาศัยประชาชนได้ซื้อบ้านดีราคาไม่แพง “ออมสิน” มุ่งบทบาทธนาคารเพื่อสังคม ชวนนักลงทุนร่วมช่วยเหลือภาคสังคมการเคหะแห่งชาติออกพันธบ...

 • ลำดับที่ 2.jpg
  กคช. พร้อมปล่อยสินเชื่อ วงเงิน 346.60 ล้านบาท ช่วยผู้มีรายได้น้อยที่อยากมีบ้าน การเคหะแห่งชาติเร่งเดินหน้าช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยให้สามารถเข้าถึงที่อยู่อาศั...

 • S__20529236.jpg
  สองล้อจิตอาสา ชมรมจักรยาน‘กคช. – นักปั่นอิสระ เป็นสะพานบุญช่วยวัดพระบาทน้ำพุ นายสัญญา หวะสุวรรณ รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ในฐานะประธานชมรมจักรยาน สมาคมสโมสรการเคหะ...

 • ลำดับที่ 11 (6).jpg
  กคช. ร่วมกับชมรมจักรยานนนทบุรีและทีมคลุกฝุ่น Cycling Club “ปั่นเพื่อวัดพระบาทน้ำพุ” ปีที่ 2 การเคหะแห่งชาติ โดยชมรมจักรยานสมาคมสโมสรการเคหะแห่งชาติ จับมือกับชมรมจักรยานนนทบุรีและที...

 • 330390.jpg
  กคช. เข้าร่วมโครงการ “Sensor for All ปีที่ 3” สนับสนุนวิศวะ จุฬาฯ กระจายเครื่องตรวจวัดฝุ่น PM2.5 ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โ...

 • S__6176846.jpg
  การเคหะแห่งชาติ โดยชมรมไทอีสาน ส่งต่อน้ำใจ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา การเคหะแห่งชาติ โดยชมรมไทอีสาน ร่วมกับอำเภอพิมาย กิ่งกาชาดอำเภอพิมาย กองทัพภาคที่ 2 กร...

 • สก. ทำPR_13พย63.jpg
  กคช. ปั้นฝันผู้มีรายได้น้อยให้มีบ้าน ดันลูกค้า“เอื้ออาทร”เข้าโครงการสินเชื่อฯ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยการเคหะแห่งชาติ ขอเชิญชวนลูกค้าโครงการบ้านเอื้ออาทรและโ...

 • 197159.jpg
  จัดประกวด“ชุมชนสดใสฯ”ต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 นำจุดเด่นชุมชนมาบูรณาการพัฒนาอย่างยั่งยืน Nhn-naihou news /// กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยการเ...

 • 155910.jpg
  กคช. พม. เร่งช่วยเหลือผู้อยู่อาศัยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย จ.นครศรีธรรมราช กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ร่วมกับการเคหะแห่งชาติ (กคช.) ลงพื้นที่จังหวั...

 • 13.jpg
  48 ปี การเคหะแห่งชาติ การเคหะแห่งชาติ (กคช.) ภายใต้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จัดแถลงข่าว เมื่อวันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา ถึงผลกา...

 • FB 07.jpg
  กระทรวง พม. โดยการเคหะฯ ช่วยผู้อยู่อาศัยในแฟลตดินแดงที่ติดเชื้อ COVID - 19 ทั้ง 7 ราย ได้เข้ารับการรักษาแล้ว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยการเคหะแห่งชาติ ให้ความช่...
Visitors: 1,780,198