เครือข่ายออนไลน์ : ปรับปรุงห้องว่างไม่พร้อมอยู่ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

คนเอื้ออาทร!เฮ

กคช.สานพลัง บางกอก เดค – คอน ปรับปรุงห้องว่างให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย/นำร่องที่โครงการบ้านเอื้ออาทรปทุมธานี (ลาดหลุมแก้ว 2)

            นายณัฐพงศ์  พันธเกียรติไพศาล ประธานกรรมการการเคหะแห่งชาติ พร้อมด้วย นายทวีพงษ์  วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ และผู้บริหารการเคหะแห่งชาติ ร่วมประชุมกับ นางนุชนารถ  รัตนสุวรรณชาติ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บางกอก เดค - คอน จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะ เพื่อหารือถึงแนวทางการปรับปรุงที่อยู่อาศัยตามแผนการดำเนินงาน CSR ของบริษัทฯ เมื่อเร็วๆ นี้ ณ ห้องประชุม ชั้น 15 อาคาร 1 สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ

            ทั้งนี้ การเคหะแห่งชาติและบริษัท บางกอก เดค - คอน จำกัด (มหาชน) จะร่วมกันจัดทำโครงการ CSR เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงที่อยู่อาศัยที่มั่นคง และมีสภาพแวดล้อมที่ดี ซึ่งการเคหะแห่งชาติจะคัดเลือกห้องว่างไม่พร้อมอยู่อาศัยในโครงการบ้านเอื้ออาทรให้บริษัทฯเข้าไปดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงห้องให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายจำนวนหนึ่ง    ตามนโยบาย CSR ของบริษัทฯ โดยการเคหะแห่งชาติจะคัดสรรผู้เช่าที่สามารถรับภาระค่าเช่าได้ และในกรณีผู้ตกงานฉับพลัน ทางบริษัท บางกอก เดค - คอน จำกัด (มหาชน) จะเปิดโอกาสให้เข้าไปทำงานในโรงงานเฟอร์นิเจอร์ ซึ่งเป็น 1 ในธุรกิจของบริษัทฯ

            นอกจากนี้ ยังสามารถร่วมฝึกอาชีพกับกระทรวงแรงงานได้อีกทางหนึ่ง เนื่องจากการเคหะแห่งชาติได้ลงนามความร่วมมือกับกระทรวงแรงงานในการให้ความช่วยเหลือผู้อยู่อาศัยในชุมชนของการเคหะแห่งชาติได้ฝึกอาชีพ พร้อมทั้งจัดหางานรองรับให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID - 19 สำหรับการจัดทำโครงการนำร่องจะเริ่มที่โครงการบ้านเอื้ออาทรปทุมธานี (ลาดหลุมแก้ว 2) ซึ่งตั้งอยู่ในอำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพสูง และอยู่ใกล้กับแหล่งงาน

Visitors: 1,780,349