เครือข่ายออนไลน์ : คิดจะพัก คิดรักษ์ธรรมชาติ

กคช.ร่วมกับ สถานีวิทยุลูกทุ่งมหานคร FM 95 จัดกิจกรรม CSR “คิดจะพัก คิดรักษ์ธรรมชาติ” ครั้งที่ 3

            การเคหะแห่งชาติร่วมกับสถานีวิทยุลูกทุ่งมหานคร FM 95 จัดกิจกรรม CSR “คิดจะพัก คิดรักษ์ธรรมชาติ” ครั้งที่ 3 ให้กับผู้ฟังรายการที่อาศัยอยู่ในชุมชนของการเคหะแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 22 - 23 สิงหาคม 2563 ณ สถานีวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี

            นางสาวอภิสมา ฉัตรกิตติ์พิภัทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติและสถานีวิทยุลูกทุ่งมหานคร FM 95 ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม CSR “คิดจะพัก คิดรักษ์ธรรมชาติ” ครั้งที่ 3 โดยนำผู้อยู่อาศัยในชุมชนของการเคหะแห่งชาติที่รับฟังข่าวสารการเคหะแห่งชาติผ่านรายการลูกทุ่งมหานคร FM 95  ผู้ปฏิบัติงานการเคหะแห่งชาติ และทีมงานจากรายการลูกทุ่งมหานคร FM 95 ร่วมทำกิจกรรม CSR         ปลูกปะการัง พร้อมศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศน์ทางทะเล และวิธีการอนุรักษ์ธรรมชาติทางทะเลเพื่อเป็นมรดกให้คนรุ่นหลังต่อไป 

  • คิดจะพัก คิดรักษ์ธรรมชาติ

  • คิดจะพัก คิดรักษ์ธรรมชาติ

  • คิดจะพัก คิดรักษ์ธรรมชาติ

Visitors: 1,780,347