เครือข่ายออนไลน์ : กวาดไม่หมด

รมต.เทวัญฯนำสคบ.และตร.
ลงพื้นที่กวาดล้างบุหรี่ไฟฟ้าย่านตลาดคลองถม

             

  เครือข่ายออนไลน์ : 10 มิถุนายน 2563//รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
(นายเทวัญ  ลิปตพัลลภ) พร้อมด้วย เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (พล.ต.ต.ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์)รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (นายพิฆเนศ ต๊ะปวง) ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการพิเศษ สคบ. (พ.ต.อ.ประทีป เจริญกัลป์) ผู้บังคับการกองสารนิเทศ สตช. (พล.ต.ต.ญาณพงศ์ โสมาภา) ลงพื้นที่ตรวจสอบ
และจับกุมผู้ขายบุหรี่ไฟฟ้าในพื้นที่ตลาดคลองถม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ

                  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายเทวัญ ลิปตพัลลภ) ในฐานะที่กำกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ได้เล็งเห็นถึงความปลอดภัยและเป็นห่วงพี่น้องประชาชน ซึ่งขณะนี้สถานการณ์การควบคุมโรคติดเชื้อ COVID 19  ของประเทศเริ่มดีขึ้นเรื่อย ๆ จึงขอให้ประชาชนทุกคนปฏิบัติตนด้วยความไม่ประมาท และต้องหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ไฟฟ้า เนื่องจากการใช้บุหรี่ไฟฟ้าทำให้ปอดสัมผัสกับสารเคมีต่าง ๆ ปอดจึงอ่อนแอ ส่งผลให้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ได้ง่ายขึ้นด้วย

                 จากข้อมูลของ ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ระบุถึงความเสี่ยงของการสูบบุหรี่ไฟฟ้าจะมีผลต่อการลดภูมิคุ้มกันของร่างกาย ทำให้เพิ่มความเสี่ยงเป็น COVID-19 เพราะในไอของบุหรี่ไฟฟ้ามีสารโลหะหนัก เช่น นิเกิล โครเมียม ที่มีพิษต่อปอด แคดเมียมที่มีพิษต่อไต และมีสารก่อมะเร็ง เช่น เบนซีนอะเซตตัลดีไฮด์ และบุหรี่ไฟฟ้ายังมีการปลดปล่อยอนุภาคขนาดเล็ก PM 2.5 ที่แทรกซึมเข้าร่างกาย เป็นการสะสมพิษไปก่ออันตรายในอวัยวะต่าง ๆ ได้ทั่วร่างกาย เพราะตัวไอของบุหรี่ไฟฟ้า ประกอบด้วยละอองจากระบบทางเดินหายใจ น้ำลาย เสมหะ และแบคทีเรีย เมื่อถูกพ่นออกมาจะลอยเป็นระยะทางไกลและแขวนอยู่ในอากาศในระดับความสูงเท่าศีรษะทำให้แพร่เชื้อไปยังผู้คนจำนวนมากได้

หากพบผู้ขายอันเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ 9/2558 ลงวันที่ 28 มกราคม 2558 เรื่อง ห้ามขายหรือห้ามให้บริการสินค้า บารากู่ บารากู่ไฟฟ้าหรือ บุหรี่ไฟฟ้า หรือตัวยาบารากู่ น้ำยาสำหรับเติมบารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้า จะมีความผิดฐานฝ่าฝืนคำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 600,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค
พ.ศ. 2522
 หากประชาชนพบเห็นการขายบุหรี่ไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วน สคบ. 1166

Visitors: 1,780,348