เครือข่ายออนไลน์ : การเงินแข็งแกร่ง

          BKI ความน่าเชื่อถือระดับ A-

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงิน (Financial Strength Rating) ที่ระดับ  A- (Excellent) Outlook Negative ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 จาก A.M. Best Company สถาบันการจัดอันดับทางการเงินชั้นนำของโลก โดยบริษัทฯ ครองอันดับที่ระดับ  A- มาอย่างต่อเนื่อง ด้วยการมีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง ด้วยเงินกองทุนและสินทรัพย์ที่มั่นคง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นบริษัทชั้นนำในธุรกิจประกันวินาศภัยของประเทศไทยที่มีเสถียรภาพทางการเงิน 

Visitors: 1,780,186