เครือข่ายออนไลน์ : 1 มิถุนายน เปิดสอบแล้ว

ยุคโควิด-19

สอบใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต...ทำไง?

 

สมาคมประกันชีวิตไทยเปิดสอบใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต หลังการระบาดของไวรัสโควิด-19
ในประเทศไทยดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเปิดลงทะเบียนจองคิวสมัครสอบล่วงหน้าผ่านระบบออนไลน์ และจำกัดจำนวนผู้เข้าสอบ เริ่มเปิดสอบตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563

นายพิชา สิริโยธิน ผู้อำนวยการบริหารสมาคมประกันชีวิตไทย เปิดเผยว่า หลังจากสมาคมประกันชีวิต-ไทยตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่ออกมาตรการให้เว้นระยะห่างทางสังคม โดยหยุดทุกกิจกรรมที่เป็นการนำคนหมู่มากมารวมตัวกัน ทำให้ไม่สามารถดำเนินการเปิดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิตได้ แต่ในปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 มีแนวโน้มที่ดีขึ้น ประกอบกับมาตรการผ่อนคลายของภาครัฐที่ออกมา สมาคมประกันชีวิตไทยซึ่งได้รับความเห็นชอบจากกรุงเทพมหานครที่เข้ามาตรวจสอบความพร้อมของสถานที่ จึงได้เริ่มดำเนินการเปิดสอบใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต โดยผู้ที่มีความประสงค์จะสอบใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิตต้องทำการลงทะเบียนจองคิวสมัครสอบล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ www.tlaa.org ซึ่งจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนได้ ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป โดยจำกัดจำนวนผู้สมัครสอบ และขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าสอบให้กับผู้ที่ทำการลงทะเบียนล่วงหน้าเท่านั้น ทั้งนี้ สมาคมจะไม่รับสมัครสอบแบบ Walk in ในทุกกรณี เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการของภาครัฐ 

โดยมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สำหรับผู้ที่มาเข้าสอบ ดังนี้

                               1.            ให้ผู้มาเข้าสอบติดต่อตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ณ จุดคัดกรองชั้น G พร้อมลงทะเบียนก่อนเข้าอาคารสมาคม

                               2.            ไม่อนุญาตให้ผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37.4 องศาเซลเซียส เข้าภายในอาคารทุกกรณี และแนะนำให้ไปพบแพทย์

                               3.            เนื่องจากเป็นการสอบในสถานการณ์ที่ไม่ปกติสมาคมจึงขอสงวนสิทธิ์ให้เข้าอาคารได้เฉพาะผู้ที่ได้ทำการจองคิวสมัครสอบล่วงหน้าผ่าน www.tlaa.org แล้วเท่านั้น ทั้งนี้ ให้มาก่อนเวลาเข้าสอบ
15 นาที ถ้ามาหลังเวลาที่สมัครถือว่าสละสิทธิ์ให้ทำการสมัครใหม่ในวันถัดไป

                               4.            ไม่อนุญาตให้ผู้ติดตามหรือผู้ที่ประสงค์สอบ ที่ไม่ได้จองคิวล่วงหน้าเข้าอาคารสมาคมทุกกรณี

                               5.            ให้ผู้มาเข้าสอบจะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา หากไม่มีหน้ากากอนามัย หรือไม่สวมหน้ากากอนามัยจะไม่อนุญาตให้เข้าภายในอาคารสมาคม

                               6.            ให้ผู้มาเข้าสอบทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ หรือล้างมือด้วยสบู่ตามที่ได้จัดเตรียมไว้ให้

                               7.            ให้ผู้มาเข้าสอบสามารถอยู่ภายในอาคารสมาคม ได้ไม่เกินคนละ 2 ชั่วโมง ตามมาตรการป้องกันของทางราชการ

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายส่งเสริมตัวแทนประกันชีวิต e-mail : agent@tlaa.org  โทรศัพท์ 02-6798080 ต่อ 223 -226

Visitors: 1,780,185