เครือข่ายออนไลน์ : AIA แจก

อไอเอ ประเทศไทย เดินหน้าจัดกิจกรรมมอบถุงปันน้ำใจ จำนวน 2,000 ชุด

ให้แก่ชุมชนในเขตบางรัก ภายใต้โครงการ AIA Sharing A Life ปีที่ 7

 เอไอเอ ประเทศไทย นำโดย นายอัลเจอร์ ฟัง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะผู้บริหารตัวแทนประกันชีวิต เดินหน้าจัดกิจกรรมมอบถุงปันน้ำใจ จำนวนรวม 2,000 ชุด ให้แก่สำนักงานเขตบางรัก และชุมชนในเขตบางรัก ได้แก่ ชุมชนศรีเวียง ชุมชนตรอกขุนนาวา และชุมชนหลังวัดแก้วแจ่มฟ้า ซึ่งได้รับความร่วมมือจากธนาคารกรุงเทพ พันธมิตรทางธุรกิจของเอไอเอ ในการช่วยสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้ โดยได้รับเกียรติจาก 

นางสาวพจณี คงคาลัย ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหารความสัมพันธ์และการขาย สายลูกค้าบุคคล และนางสาวนพเกล้า กิจปานนท์ VP ฝ่ายผู้จัดการใหญ่ รับผิดชอบงานโครงการประกันชีวิต ธนาคารกรุงเทพ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อีกด้วย ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยสนับสนุนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่เขตบางรัก อีกทั้ง กิจกรรมดังกล่าวยังเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ AIA Sharing A Life ที่ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 7 เพื่อมุ่งส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนในสังคมไทยให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น นอกจากนี้ กิจกรรมดังกล่าวยังสะท้อนความมุ่งมั่นของเอไอเอ ที่พร้อมดูแลคนไทยในทุกช่วงเวลา แม้ในเวลาวิกฤตเช่นนี้ เพื่อให้ประชาชนและสังคมไทยก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน และยังเป็นการตอกย้ำถึงคำมั่นสัญญาของเอไอเอ ที่ต้องการสนับสนุนให้คนไทยมีสุขภาพและชีวิตที่ขึ้น  ‘Healthier, Longer, Better Lives

Visitors: 1,780,345