เครือข่ายออนไลน์ : บรรเทาช่วงโควิด

               คุ้มครอง คุ้มค่า ราคาโดนใจ

             ประกันภัยรถยนต์ 3+รายเดือน

               กรุงเทพประกันภัยออกแผนประกันภัยรถยนต์ที่เหมาะสำหรับผู้ที่ใช้รถน้อย เพื่อตอบโจทย์สถานการณ์ปัจจุบัน ด้วยเบี้ยประกันภัยเบาๆ กับจำนวนวันคุ้มครองที่สามารถเลือกได้ ซึ่งเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้บริโภคอีกทางหนึ่ง

              จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ส่งผลให้มีการปรับรูปแบบการใช้ชีวิต รวมถึงความจำเป็นในการใช้รถยนต์อาจน้อยลง บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) จึงได้ออกแผนประกันภัยรถยนต์ 3+ รายเดือน ที่ให้ความคุ้มครองที่ครอบคลุม และคุ้มค่าด้วยราคาเบาๆ ด้วยบริการคุณภาพจากกรุงเทพประกันภัย เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ของลูกค้าที่มีการใช้รถยนต์น้อยลง โดยรับประกันภัยรถเก๋งและรถกระบะ อายุรถตั้งแต่ 2-10 ปี ไม่ต้องตรวจสภาพรถก่อนการทำประกันภัย

              จุดเด่นของแผนประกันภัยรถยนต์ 3+ รายเดือน

              - สุดคุ้มกับแผนความคุ้มครอง 90 วัน เบี้ยประกันภัยสำหรับรถเก๋งเพียง 1,990 บาท หรือ 22 บาท/วัน และรถกระบะ 2 ประตูเพียง 2,190 บาท หรือ 24 บาท/วัน

- คุ้มครองตัวรถสูงสุดถึง 100,000 บาท ครอบคลุมถึงภัยธรรมชาติ

- คุ้มครองอุบัติเหตุที่มีคู่กรณีเป็นยานพาหนะทางบก

- คุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคลและค่ารักษาพยาบาล สำหรับรถเก๋งคุ้มครองผู้ขับขี่และผู้โดยสาร 6 คน และสำหรับรถกระบะคุ้มครองผู้ขับขี่และผู้โดยสาร 2 คน

- ง่าย สะดวก รวดเร็วด้วยการเพิ่มช่องทางทำประกันภัยออนไลน์ พร้อมรับกรมธรรม์ในรูปแบบ e-Policy

- อุ่นใจในทุกเส้นทางด้วยบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน (Auto Assistance) ตลอด 24 ชั่วโมง

- ไม่ต้องจ่ายค่าเสียหายส่วนแรก (Deductible)

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถซื้อประกันภัยหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม bangkokinsurance.com, Line @bkipersonallines, BKI Care Station จุดบริการด้านประกันภัยในห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศ โทรศัพท์ 0 2285 8888 

Visitors: 1,780,074