เครือข่ายออนไลน์ : TDSA รับรางวัล

            รางวัลส่งเสริมจรรยาบรรณระดับ Platinum

   สมาคมการขายตรงไทยได้รับรางวัลระดับแพลทตินั่มประจำปี 2019 จากสมาพันธ์การขายตรงโลกในการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการประกอบธุรกิจขายตรงอย่างมีจรรยาบรรณของสมาคมและบริษัทสมาชิกอย่างต่อเนื่องตลอด 3 ปีที่ผ่านมา

Visitors: 1,780,345