เครือข่ายออนไลน์ : แบ่งปัน

                 ส่งเสบียงให้สื่อมวลชน

   บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) จัดส่งหน้ากากอนามัยขนม และน้ำพริก ให้แก่บรรดาสื่อมวลชน โดยเฉพาะนักข่าวสายประกันภัยทุกคน ในช่วงการทำงานที่บ้าน WFH ท่ามกลางวิกฤติการแพร่ระบาดของเชื่้อไวรัสโควิด -19 

Visitors: 1,780,198