เครือข่ายออนไลน์ : น้ำใจชาวสหกรณ์

สหประกันชีวิตมอบเงินซื้ออุปกรณ์การแพทย์สู้ภัยโควิด-19

บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัทประกันชีวิตของคนสหกรณ์ โดย นายสหพล สังข์เมฆ กรรมการผู้จัดการ และคณะ เข้ามอบเงินสมทบทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อสู้ภัยจากโรคโควิด-19 จำนวน 100,000 บาท ตามโครงการ สหประกันชีวิต ร่วมก้าว ร่วมกัน ผ่าวิกฤต COVID-19 ให้แก่มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ โดยมี พล.อ.ต.นพ.อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา

และในวันเดียวกัน ผศ.ดร.เมธี สรรพานิช กรรมการ บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุนจำนวน 100,000 บาท ให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์เพื่อสู้ภัยโรคโควิด-19 ตามโครงการ สหประกันชีวิต ร่วมก้าว ร่วมกัน ฝ่าวิกฤต COVID-19 โดยมี ผศ.พญ.นลินี โกวิทวนาวงษ์ ผู้ช่วยคนบดีฝ่ายบริหารนโยบายและแผน คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ้้เป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้นายศรีวิทย์ ส่งศรี ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยานด้วย ณ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และถัดมา วันที่ 21 เมษายน 2563 นายสหพล สังข์เมฆ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และคณะ เข้ามอบเงินสมทบทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์เพื่อสู้ภัยจากโรคโควิด-19 จำนวน 100,000 บาท ให้แก่ มูลนิธิิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยมี พลตำรวจตรี ทรงชัย สิมะโรจน์ เหรัญญิกมูลนิธิฯ เป็นผู้รับมอบ ตามโครงการ สหประกันชีวิต ร่วมก้าว ร่้วมกัน ฝ่าวิกฤต COVID-19 ณ สำนักงานมูลนิธิิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์

Visitors: 1,780,350