เครือข่ายออนไลน์ : ยักษ์ขายตรงโมเดิร์นเทรด ปรับตัว 8 มติ แก้ทางสู้วิกฤติ

         New Normal?

          ความปกติแบบใหม่

         ที่ไม่ธรรมดาของ J&C            

             การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 นอกจากจะสร้างความหวั่นวิตกให้กับผู้คนทั่วโลกรวมถึง คนไทยที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักไปทั่วทุกหย่อมหญ้าแล้ว ยังถือเป็นวิกฤติที่เข้ามาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้คนให้เปลี่ยนไปจากเดิม ไม่ว่าจะเป็นการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing), การเน้นทำงานที่บ้าน (Work from Home), การที่่ทุกคนใส่หน้ากากอนามัย, การหันมาสั่งสินค้าและอาหารผ่านช่องทางออนไลน์กันมากขึ้น ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้เรียกได้ว่าเป็น New Normal หรือความปกติแบบใหม่ที่มีอิทธิพลต่อการทำตลาดและการทำธุรกิจ ซึ่งจำเป็นต้องปรับตัวให้ทันเพื่อความอยู่รอดและเพื่อแสวงหาโอกาสใหม่ๆให้ได้ด้วย เหมือนที่ ดร.สมชาย หัชลีฬหาประธานกรรมการบริหาร บริษัท จอย แอนด์ คอยน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (J&C) ยักษ์ขายตรงโมเดิร์นเทรด ได้บ่งชี้ให้เห็นว่าแม้ในช่วงเวลานี้เราต้องเผชิญกับวิกฤติ Covid-19 ซึ่งสร้างผลกระทบมากมายก็ตาม แต่ถึงอย่างนั้นในวิกฤติก็ยังมีโอกาสสำหรับธุรกิจที่มีการปรับตัวปรับเปลี่ยนและสามารถพัฒนาทักษะให้กับคนในองค์กรเพื่อนำไปสู่การเติบโตก้าวต่อๆไปในอนาคตหลังวิกฤตครั้งนี้ได้เช่นกัน

              พร้อมทั้งยังสะท้อนแนวคิดผ่านการ Live ในรายการ The Matrix (ทุกวันพุธ เวลา 19.00 น.) ภายใต้หัวข้อ New Normal JC Execution ซึ่งได้ให้แนวทางการปรับตัวภายใต้​​ 8 มิติในการพัฒนาและแก้ปัญหาในภาวะวิกฤต Covid-19เพื่อให้สมาชิกนักธุรกิจ J&C เรียนรู้ที่จะพัฒนาตนเองให้รอดพ้นจากสถานการณ์นี้ และพร้อมวิ่งต่อหลังวิกฤต Covid-19 

              โดยแนวทางใน 8 มิติดังกล่าว ประกอบด้วย 1.การช่วยหาช่องทางการสร้างรายได้ในองค์กรทั้งในส่วนผู้จำหน่ายซึ่งใช้ Role Model เปลี่ยนบ้านเป็นร้านค้า, ทั้งในส่วนผู้ซื้อซึ่งซื้อสินค้าเพื่อนำไปจำหน่ายต่อให้เกิดอาชีพ, ทั้งในส่วนซัพพลายเออร์ซึ่งต้องปรับปรุงสินค้าและหาสินค้าที่มีความต้องการในปัจจุบัน 2.การปรับตัวปรับ Business Model จาก Face to Face ในอดีตมาเป็น Online Work from Home ในปัจจุบัน 3.การหารายได้ปัจจุบันจากลูกค้าในอนาคต 4.การออกแบบสินค้าใหม่ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน 5.การสร้างความร่วมมือใหม่ๆให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการสร้างช่องทางใหม่ๆ 6.การสร้างรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าทั้งลูกค้าเก่าและขยายต่อไปยังลูกค้าใหม่ 7. การปรับสินค้าให้มีความรู้สึกปลอดภัยจากตัวสินค้าทั้งจากการพัฒนางานวิจัยและการดูแลสุขภาพโดยใช้ข้อมูลทางการแพทย์ 8.การใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นการหากิจกรรมใหม่ๆที่เกิดประโยชน์ (New Activity) หรือการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเทคโนโลยีและการใช้เครื่องมือ (Learning for New Normal)

              “...แม้วันนี้จะอยู่ในช่วงวิกฤตก็ตาม ก็ต้องลุกขึ้นมาสู้โดยพิจารณาดูว่าเรามีทรัพยากรอะไร สามารถหยิบอะไรมาต่อยอดได้อย่างไร ต้องรู้จักเรียนรู้และค้นหาสิ่งใหม่ๆโดยเฉพาะในท่ามกลางวิกฤต Covid-19 ซึ่งเป็นตัวกระตุ้นให้พฤติกรรมคนเราเปลี่ยนไปเป็น New Normal ความปกติแบบใหม่ภายใต้วิถีชีวิตและการทำงานที่ถูกเชื่อมโยงด้วยดิจิทัล…” ดร.สมชาย กล่าว และยิ่งปัจจุบันเมื่อผู้บริโภคเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตจากโลกออฟไลน์มาอยู่ในโลกออนไลน์มากขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นในแง่การทำธุรกิจหากจะอยู่รอดได้ก็ต้องปรับตัวปรับเปลี่ยนจากออฟไลน์มาเป็นออนไลน์ โดยพัฒนาเพิ่มทักษะการทำตลาดออนไลน์ให้ชำนาญเชี่ยวชาญ

              นอกจากนี้ยังมีตัวอย่างความสำเร็จของผู้นำนักธุรกิจ J&C ที่สามารถพลิกวิกฤต Covid-19 ให้กลับกลายเป็นโอกาสในการสร้างเครือข่ายธุรกิจและสร้างรายได้ให้เติบโตขึ้นอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็น ธนญา ขวัญจิโรชผู้นำนักธุรกิจในตำแหน่ง President Twin Network และ ธัญนิต โคกเพลาะผู้นำนักธุรกิจ ในตำแหน่ง President Twin Network  ซึ่งต่างคิดแง่บวกจากวิกฤต Covid-19 เพื่อใช้เป็นแรงผลักดันในการพัฒนาตัวเองปรับการทำงานในโลกออฟไลน์เปลี่ยนมาเป็นโลกออนไลน์ พร้อมๆกับการนำทรัพยากรและเครื่องมือธุรกิจที่มีอยู่มากมายในธุรกิจ J&C มาใช้ให้เกิดประโยชน์และตอบโจทย์ความสำเร็จให้กับผู้คนด้วยการขยายศักยภาพ ลูกทีมในเครือข่ายจากการเป็นผู้จำหน่ายอิสระให้มีความเป็นเจ้าของธุรกิจได้อย่างแท้จริง

              เช่นเดียวกับ ณัฐวุฒิ ภู่เพชร ผู้นำนักธุรกิจ Director Twin Network หนึ่งในผู้นำนักธุรกิจหนุ่มไฟแรงแห่ง J&C ซึ่งโลดแล่นในโลกออนไลน์มานานกว่า 8 ปีอีกทั้งยังสามารถเรียกได้ว่าเป็นยูทูปเบอร์ซึ่งเป็นอาชีพใหม่ที่เสริมเข้ามา และจวบจนปัจจุบันแม้จะเกิดวิกฤต Covid-19 แต่สำหรับเขากลับสร้างให้เกิดเป็นโอกาสโดยเห็นได้จากยอดขายที่มีตัวเลขเพิ่มขึ้นกว่า 2 เท่า รวมทั้งยังสามารถดึงลูกค้าเก่าในเครือข่ายให้กลับมาได้อีกด้วย ยิ่งกว่านั้นเขายังให้มุมมองถึงความปกติแบบใหม่หรือ New Normal ที่เกิดขึ้นท่ามกลางวิกฤต Covid-19 ซึ่งเป็นตัวกระตุ้นให้พฤติกรรมผู้คนเปลี่ยนไปจากเดิม อย่างเช่น การใส่หน้ากากอนามัย โดยส่วนตัวผมก็เชื่อว่าพอหมดวิกฤต Covid-19 คนส่วนใหญ่ก็ยังคงใส่หน้ากากอนามัยกันอยู่เพราะเป็นความปกติและคุ้นชินทำให้พฤติกรรมหลายๆอย่างของคนเราเปลี่ยนไป และโดยเฉพาะการเร่งผลักดันคนออฟไลน์ให้กระโดดมาเป็นออนไลน์ มีการทำ Work from Home ทำออนไลน์ให้เป็นเรื่องปกติ แต่อย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญต่อการทำตลาดออนไลน์ให้สำเร็จผลได้นั่นก็คือการต้องมีตัวตนบนโลกออนไลน์ ซึ่งคนออนไลน์ต้องสามารถแสดงตัวตนอย่างการเป็นยูทูปเบอร์คนเหล่านี้กล้าออกมาสร้างตัวตนในโลกออนไลน์ เป็นต้น

             อย่างไรก็ดีจากทั้งหมดข้างต้นจะเห็นชัดเจนว่าแม้สถานการณ์ทุกวันนี้จะยังคงเป็นวิกฤตอยู่ก็ตามแต่ก็สามารถเป็นโอกาสให้กับคนเรียนรู้และพร้อมปรับตัวได้เสมอ โดยเฉพาะการปรับตัวทางธุรกิจ J&C ซึ่งได้ตระเตรียมความพร้อมมาเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นการทำ MLM Digital Transformation อันเป็นกลยุทธ์สำคัญที่ J&C ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตลอดหลายปีที่ผ่านมาจวบจนปัจจุบันภายใต้การสร้าง Business Ecosystem เพื่อให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันได้บน Platform for All รวมไปจนถึงการพัฒนาระบบพัฒนาเครื่องมือทางธุรกิจ (Marketing Tools) ที่มีให้ครบครันและมีให้มากกว่าแค่ Work From Home เพราะสามารถสร้างโอกาสสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับผู้คนและที่สำคัญยังสามารถสร้างการเติบโตในทุกสถานการณ์ได้เลยทีเดียว                                      

Visitors: 1,780,073