เครือข่ายออนไลน์ : ทางโล่ง/ขับเร็ว

บริษัทกลางฯ เตือนผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงนี้ให้ระมัดระวังมากขึ้น

จำนวนอุบัติเหตุทางถนนลดลงแต่ความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น

              จากข้อมูล www.thairsc.com พบว่าผู้มาใช้สิทธิ พ.ร.บ. ของบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ในช่วงเดือนมีนาคม 2563 ที่ผ่านมา มีจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนทั่วประเทศ ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด - 19 ลดลงกว่าร้อยละ 30 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

              และมีจำนวนอุบัติเหตุทางถนนลดลงกว่าร้อยละ 40 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562 ที่ผ่านมา เหตุผลส่วนหนึ่งมาจากมาตรการต่างๆ ของภาครัฐและเอกชนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด - 19 ตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นการปิดพื้นที่ ปิดจังหวัด และลดการเดินทาง ลดการเฉลิมฉลองรวมไปถึงการมีประกาศต่างๆของภาครัฐ ก็มีส่วนช่วยในการลดอุบัติเหตุได้ แต่จากข้อมูลของบริษัทกลางฯ ก็พบว่าในมุมกลับกันจากสถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุทางถนนที่ลดลง จำนวนอุบัติเหตุทางถนนที่เสียชีวิต ณ ที่เกิดเหตุ มีอัตราส่วนที่สูงและมีความรุนแรงมากขึ้น เป็นเพราะว่าจำนวนปริมาณรถบนท้องถนนที่มีน้อยลง การขับรถเร็วกลับมีปริมาณเพิ่มขึ้นโดยไม่รู้ตัว ทำให้เกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิต ณ ที่เกิดเหตุเป็นจำนวนที่มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น ซึ่งรถที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดได้แก่รถจักรยานยนต์

              และจากข้อมูลยังพบว่าผู้ประสบภัยจากรถจำนวนมากไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย เนื่องจากรถที่เกิดเหตุไม่มีการจัดทำประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ซึ่งบางรายขาดต่ออายุเพียงแค่ 1 วัน และจะต้องรับผิดชอบชดใช้ให้กับผู้ประสบภัยจากรถเอง ดังนั้นหน้าที่ของเจ้าของรถ จะต้องไม่ลืมที่จะต้องจัดทำประกันภัย พ.ร.บ. เพื่อเป็นหลักประกันว่าเมื่อเกิดอุบัติเหตุทุกคนจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย

              สำหรับผู้ประสบภัยจากรถทุกคน จะได้รับสิทธิความคุ้มครองตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ สามารถติดต่อ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ที่ Call Center 1791 ตลอด 24 ชั่วโมง  

              “ทุกคนจะปลอดภัยจาก covid - 19 ป้องกันตัวเองด้วยการล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอ สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้าน เว้นระยะห่างจากผู้อื่นไม่น้อยกว่า 2 เมตร ด้วยความห่วงใยจาก บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด” 

 

Visitors: 1,780,190