เครือข่ายออนไลน์ : มอบแล้ว

          FWD มอบเงินบริจาค 500,000 บาท

          จากกิจกรรม “FWD Play to Share”

             นายปรีชา รุธิรพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการตลาด บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  มอบเงินบริจาค 500,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี  โดยมีนายแพทย์อาคม  ชัยวีระวัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล  เป็นผู้รับมอบ  โดยเป็นเงินจากการจัดกิจกรรมคอนเสิร์ตออนไลน์ “FWD Play to Share” ของ ที วง Jetset’er และ เป๊ก วง Zeal  บนเฟสบุ๊ค FWD Thailand  ซี่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก โดยมีผู้เข้าชมมากกว่า 1 ล้านวิว  และเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยกิจกรรมครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อบริจาคเงินมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพดูแลผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด 19)  ของโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี  ซึ่งเป็นโรงพยาบาลสนามในการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่นี้ 

Visitors: 1,780,075