เครือข่ายออนไลน์ : พร้อมแนะนำ 24 ชั่วโมง

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด พร้อมให้บริการแนะนำสิทธิความคุ้มครองตาม พ.ร.บ.ประชาชนผู้ประสบภัยจากรถ ตลอด 24 ชั่วโมง

            บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด พร้อมให้บริการแนะนำทำอย่างไรเมื่อประสบภัยจากรถ รวมถึงสิทธิความคุ้มครองตาม พ.ร.บ.ประชาชนผู้ประสบภัยจากรถ ตลอด 24 ชั่วโมง โดยประชาชนผู้ประสบภัยจากรถ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด Call Center 1791 ตลอด 24 ชั่วโมง โดยทางบริษัท มีเจ้าหน้าทำหน้าที่ให้คำแนะนำปรึกษาตลอดเวลา หรือสามารถเข้าไปดูรายละเอียดข้อมูลการเบิกประกันภัย พ.ร.บ.หรือคำถามเกี่ยวกับการใช้สิทธิตาม พ.ร.บ.ได้ที่ www.rvp.co.th ซึ่งจะมีข้อมูลดังกล่าวแสดงอยู่บนหน้าเว็ปไซต์ ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนและผู้ประสบภัยจากรถทุกคนมั่นใจได้ว่าจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและได้รับการคุ้มครองเมื่อเกิดอุบัติเหตุจากรถ           

            “ทุกคนจะปลอดภัยจาก covid - 19 ป้องกันตัวเองด้วยการล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอ สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้าน เว้นระยะห่างจากผู้อื่นไม่น้อยกว่า 2 เมตร ด้วยความห่วงใยจาก บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด” 

Visitors: 1,780,071