เครือข่ายออนไลน์ : ช่วยกัน

           คนละไม้คนละมือ

@ นักรบเสื้อขาวสู้ภัยโควิด-19

              ศ.เกียรติคุณ นพ.อมร ลีลารัศมี นายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมลงนามและรับมอบสัญญาประกันชีวิตกลุ่ม “โครงการนักรบเสื้อขาวสู้ภัย COVID-19จากนายไชย ไชยวรรณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เพื่อให้ความคุ้มครองประกันชีวิตสำหรับแพทย์และพยาบาลที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 และเสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิด-19 ทุนประกันรายละ 5,000,000 บาท โดยมี ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา และดร.อภิรักษ์ ไทพัฒนกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นสักขีพยาน เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับแพทย์-พยาบาลที่ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่ ณ สานักงานแพทยสมาคมฯ

@ ทิพยประกันชีวิตมอบเงินจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจ

              บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดยนายบรรพต หงษ์ทอง ประธานกรรมการ  นายนพพร บุญลาโภ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการ มอบเงินจำนวน 1,200,000 บาท ให้แก่มูลนิธิรามาธิบดี เพื่อเป็นทุนทรัพย์ในการจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจ เพื่อไว้รองรับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์พรชัย มูลพฤกษ์ รองคณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563

@ ทิพยประกันภัยมอบกรมธรรม์ประกันภัย COVID-19

               ดร.สมพร  สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ ทิพยประกันภัย  คุณสินีนารถ เองตระกูล   ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บีบี คลินิก (BB Clinic)  ส่งความห่วงใยให้กับบุคลากรสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  มอบกรมธรรม์ประกันภัยไวรัสโคโรนา (COVID-19) จำนวน 100,000 กรมธรรม์  ให้กับ   คุณอนุทิน   ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ซึ่งกรมธรรม์จะให้ความคุ้มครองประกันภัยไวรัสโควิด -19 แก่บุคลากรสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ถือเป็นอีกหนึ่งในหน่วยงานสำคัญ ได้เสียสละ อดทน ทุ่มเทกำลังแรงกาย ต่อสู้กับวิกฤตภัย ไวรัสโควิด - 19  ที่กำลังแพร่ระบาด และเป็นที่วิตกกังวลต่อประชาชน  โดยทิพยประกันภัยและบีบี คลินิก ขอร่วมส่งกำลังใจ เพื่อให้คนไทยก้าวผ่านวิกฤตในครั้งนี้ไปให้ได้ ณ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

Visitors: 1,780,347