เครือข่ายออนไลน์ : WE SHARE

                       เพราะการให้ คือ ความสวยงาม

               ไอยราแพลนเน็ต มุ่งสร้างคุณค่าสู่สังคม

               บริจาคเงินช่วยเหลือสถานการณ์โควิด 19

             ให้กับ 2 หน่วยงานหลัก เป็นเงิน 400,000 บาท

         เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563 ดร.กัมปนาท บุญราศรี ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไอยรา แพลนเน็ต จำกัด ได้บริจาคเงินช่วยเหลือสถานการณ์โควิด 19 ให้กับ 2 หน่วยงานหลัก คือ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และสถาบันบำราศนราดูร โดยยอดบริจาคเงินรวม จำนวน 400,000 บาท แยกบริจาคหน่วยงานละ 200,000 บาท เพื่อให้ทั้งสองหน่วยงานนำเงินไปใช้ในการรักษาพยาบาลคนไข้ติดเชื้อโควิด 19  ที่มีค่าใช้จ่ายสูง ทั้งค่ายา เวชภัณฑ์ต่างๆ อุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมถึงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการรักษาทั้งหมด

#ไอยราแพลนเน็ต ดำเนินธุรกิจด้วยวิสัยทัศน์ ธุรกิจขายตรงสีขาว องค์กรแห่งนวัตกรรมมากว่า 8 ปี ยืนหยัดในอุดมการณ์ มุ่งสร้างคุณค่าสู่สังคมบนหลักการ ถูกต้อง คุณค่า ยั่งยืนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 ในขณะนี้ #ไอยราแพลนเน็ต บริษัทฯของคนไทย บริหารโดยคนไทย พร้อมที่จะยืนเคียงข้างและช่วยเหลือสังคมไทยให้ผ่านพ้นวิกฤติโควิด 19 ไปด้วยกัน

                                                                                   WE CARE   WE SHARE WE GROW

Visitors: 1,780,198