เครือข่ายออนไลน์ : สมาคมประกันชีวิตไทยย้ำ!!!ประกันชีวิตคุ้มครองลูกค้า(ผู้ป่วย)ติดเชื้อไวรัส โคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

สมาคมประกันชีวิตไทยย้ำ!!!

ประกันชีวิต

คุ้มครองลูกค้ากรณีติดเชื้อไวรัส โคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

จากกรณีการระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (2019-nCoV) ที่เมืองอู่ฮั่น ประเทศจีนนั้น ธุรกิจประกันชีวิตตระหนักถึงความกังวลของผู้เอาประกันภัยเกี่ยวกับความคุ้มครองต่อโรคดังกล่าว 

ต่อกรณีนี้ นางนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย ได้กล่าวยืนยันว่า ผู้ที่มีกรมธรรม์ประกันชีวิตและยังมีผลบังคับอยู่ ณ ปัจจุบัน จะยังคงได้รับความคุ้มครองในทุกกรณีครอบคลุมถึงโรคดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ ตามจำนวนผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยภายใต้เงื่อนไขความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันชีวิตและ/หรือสัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพ

สุดท้ายนายกสมาคมฯกล่าวเพิ่มเติมว่า อุตสาหกรรมประกันชีวิต ประกันภัย มีความห่วงใยต่อสถานการณ์ดังกล่าว อย่างไรก็ตามจะเห็นได้ว่าเชื้อโรคต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งไวรัสได้มีการพัฒนาสายพันธุ์อย่างต่อเนื่องและมีการแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว ดังนั้นประชาชนควรตระหนักและให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพของตนเอง โดยรับประทานอาหารปรุงสุกและใช้ช้อนกลาง ล้างมือทุกครั้งด้วยสบู่หรือเจลล้างมือ ควรสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อต้องไปในแหล่งชุมชน ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่นหรืออยู่ใกล้กับผู้ป่วยที่มีอาการไอและจาม หลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์ที่ป่วย พร้อมทั้งบริหารความเสี่ยงให้กับตนเองและครอบครัว โดยอาศัยประกันชีวิตและประกันสุขภาพเป็นเครื่องมือเยียวยาภาระที่อาจเกิดในอนาคต สำหรับประชาชนที่ต้องการจะซื้อประกันชีวิต และซื้อความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่บริษัทประกันชีวิต หรือที่สมาคมประกันชีวิตไทย
โทร.
0 2679 8080 

 

******************************************************

 


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 1,780,398