ไม่เห็นภาพ ก็ไม่เชื่อ ขายตรงไอยรา ดังกระฉ่อนในกัมพูชา

ประมวลภาพประทับใจกับคลื่นมหาชนคนขายตรงไอยรา ณ กัมพูชา

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 1,780,350