เครือข่ายออนไลน์ : แด่ผู้ให้

       ไทยประกันชีวิต จับมือหน่วยแพทย์อาสาเดินหน้ากิจกรรม “มองโลกใส แม้วัยสูง กับไทยประกันชีวิตจิตอาสา” ปีที่ 5 เพื่อผ่าตัดตาต้อกระจกให้กับผู้สูงอายุที่ยากไร้ เพื่อมอบโอกาสการมองเห็นแก่ผู้สูงอายุที่มีปัญหาทางสายตา บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จึงร่วมกับหน่วยแพทย์อาสา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล และโรงพยาบาลรามาธิบดี จัดกิจกรรม “มองโลกใส แม้วัยสูง กับไทยประกันชีวิตจิตอาสา” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 เพื่อผ่าตัดตาต้อกระจกให้กับผู้สูงอายุที่ขาดแคลน ณ โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
       กิจกรรม “มองโลกใส แม้วัยสูงฯ” ครั้งนี้ ดำเนินการภายใต้โครงการผ่าตัดตาต้อกระจกเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า- น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยมีทีมจักษุแพทย์อาสาร่วมลงพื้นที่ดำเนินการผ่าตัด ซึ่งบริษัทฯ สนับสนุนแว่นตากันแสงแดดหลังผ่าตัด จำนวน 600 อัน พร้อมชุดอาหารว่างและน้ำดื่ม รวมมูลค่า 100,000 บาท โดยมีทีมผู้บริหารฝ่ายขาย สาขาเพชรบูรณ์ เป็นจิตอาสาช่วยอำนวยความสะดวกแจกจ่ายแว่นตาและอาหารให้แก่ผู้ป่วย รวมถึงมอบอาหารแก่ญาติ พยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอีกด้วย
      ไทยประกันชีวิตมุ่งส่งเสริมการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณค่า พร้อมส่งเสริมจิตสำนึกด้านจิตสาธารณะ และสร้างแรงบันดาลใจในการเป็น “ผู้ให้” ผ่านกิจกรรมรูปแบบต่างๆ อันสะท้อนแนวคิดการดูแล เคียงข้างทุกชีวิต

******************************************

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 1,780,399