ข่าวขายตรง 5

                 เทใจทั้งชีวิต

           ปั้นช้าง AIYARA

ดร.กัมปนาท บุญราศี

ประธานกรรมการบริหาร

บริษัท ไอยรา แพลนเน็ต จำกัด

………………………………………………………………………………………………

            ยดเหงื่อบนแผ่นหลัง คือ พลังแห่งการสรรค์สร้างที่ยิ่งใหญ่ ด้วยเพราะทุ่มเทหัวใจทั้งชีวิตให้กับธุรกิจเครือข่าย จึงทำให้บริษัท ไอยรา แพลนเน็ต จำกัด (AIYARA PLANET) ยืนหยัดมาได้อย่างแข็งแกร่ง เติบโต มั่นคง และมีคุณค่า

            ความสำเร็จของ AIYARA เกิดมาจากความรัก ความศรัทธาในอาชีพเครือข่ายขายตรงของคนที่ชื่อ ดร.กัมปนาท บุญราศรีประธานกรรมการบริหาร บุคคลมากประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจเครือข่ายอยู่ในสายเลือด (DNA) และลมหายใจเข้าออก ประกอบกับการได้ผู้มากประสบการณ์ด้านการสร้างคน และพัฒนาคน อย่าง อาจารย์ชาญวิทย์ เมธาชัยวุฒิ รองประธานกรรมการ มาร่วมเสริมสร้างบารมี อีกทั้งยังมีผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์อันโดดเด่นของ ศ.ดร.ปรัชญา คงทวีเลิศ ผู้คิดค้นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชั้นยอดเยี่ยม มายืนเคียงข้าง ค้ำจุนหนุนนำ AIYARA ทั้งทัพหน้าบ้าน ทัพหลังบ้าน ก็ยังร่วมด้วยช่วยกันผลักดัน AIYARA ให้ก้าวเดินอยู่บนเส้นทางที่ยึดมั่น ดั่งคำที่ว่า ถูกต้อง คุณค่า ยั่งยืน ด้วยปณิธานของชาวไอยราใส่ใจ แบ่งปัน เติบโตร่วมกัน(WE CARE WE SHARE WE GROW) ทำให้การปั้นแต่งธุรกิจ AIYARA มีความสง่างาม ตั้งแต่จุดเริ่มต้นจวบจนปัจจุบัน

แหละนี่คือ คำพูดของ ดร.กัมปนาท บุญราศรี ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไอยรา แพลนเน็ต จำกัด กับความรู้สึก ทุ่มเททั้งชีวิตให้กับธุรกิจเครือข่าย ด้วยการสรรค์สร้างปั้นแต่งช้างก้านกล้วยขายตรงของคนไทย AIYARA ได้อย่างสง่างาม ตลอดระยะเวลา 5 ปี ก้าวสู่ปีที่ 6 ในช่วงการจัดงาน Grand Opening อาคารไอยเรศวร สำนักงานใหญ่แห่งใหม่ บริษัท ไอยรา แพลนเน็ต จำกัด เมื่อวันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา ย่านถนนลาดพร้าว

            “บริษัท ไอยรา แพลนเน็ต จำกัด เริ่มเปิดดำเนินการ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2555 ภายใต้วิสัยทัศน์ ธุรกิจขายตรงสีขาว องค์กรแห่งนวัตกรรม ภายใต้ปณิธาน มุ่งมั่นสร้างคุณค่าสู่สังคม ด้วยความ ใส่ใจ แบ่งปัน เติบโตร่วมกัน ตลอดระยะเวลา 5 ปี ได้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การสร้างแบรนด์ที่ชัดเจนและแข็งแกร่ง มีเอกลักษณ์โดดเด่น โดยใช้กลยุทธ์ทางการตลาดในการสนับสนุนแก่นักธุรกิจให้ก้าวสู่ความสำเร็จ มั่นคง ยั่งยืน

            โดยในปีแรก ซึ่งเป็นปีแห่งการเริ่มต้นปักธงไอยรา ด้วยการวางรากฐานการสร้างคน และการก่อตั้ง สถาบันพัฒนาธุรกิจไอยรา(Aicademy) ต่อด้วยปีที่ 2 ปีแห่งการประสานพลัง ‘Year of Synergy’ เน้นรวม พลังผู้นำ สร้างความเป็นหนึ่งเดียว ในปีที่ 3 ปีแห่งการทะลุขีดจำกัด (Year of Breakthrough) มุ่งสร้าง 3 นวัตกรรม ได้แก่ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์, นวัตกรรมเทคโนโลยี Aismart และนวัตกรรมการบริหารจัดการ พร้อมกับการสร้าง แบรนด์ไอยรา ให้มีความทันสมัย และมีคุณค่า (Trendy & Value)

            ปีที่ 4 ปีแห่งการเติบโตก้าวกระโดด (Year of Massive Growth) เป็นปีที่เริ่มก้าวสู่ตลาด AEC อาทิ กัมพูชา เมียนมาร์ สปป.ลาว และขับเคลื่อน Brand Direction ให้มีความแข็งแกร่ง ทันสมัย และมีคุณค่า จนกระทั่งเข้าสู่ในปีที่ 5 ปีแห่งขอบฟ้าใหม่ไอยรา (Year of New Horizon) เป็นการขยายและยกระดับธุรกิจ ไอยรา แพลนเน็ตให้กระจายไปยังทั่วประเทศและต่างประเทศ เพื่อมุ่งไปสู่ปีที่ 6 ปีแห่งความรุ่งโรจน์ (Year of Glory) ซึ่งเป็นปีที่ตอกย้ำจุดยืนในความเป็นผู้นำด้านต่างๆ และการสร้างแบรนด์ไอยราให้มีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น ชัดเจน แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

            สำหรับปีนี้ แนวโน้มการเติบโตของ ไอยรา แพลนเน็ต ยังคงมุ่งเน้นไปที่การสร้าง คุณค่า มากกว่า ยอดขาย โดย ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงวันนี้ ไอยรายังคงยึดมั่นในเจตนารมณ์ที่ว่า ไอยรา แพลนเน็ตจะเป็น ต้นแบบเครือข่ายขายตรงสีขาว เป็นองค์กรที่สร้างคุณค่าบนเส้นทางที่ยึดมั่น ถูกต้อง คุณค่า ยั่งยืน ตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ไอยรา แพลนเน็ต ได้สร้างคุณค่า 5 ประการ ดังนี้

1.            ไอยราส่งเสริมคุณค่างานวิจัยไทย ด้วยแนวคิดสร้างสุขภาพที่ดีแก่มนุษยชาติ ด้วย

ผลงานทางวิทยาศาสตร์ของ ศ.ดร.ปรัชญา คงทวีเลิศ วิจัยและพัฒนางาดำมากว่า 10 ปี จนได้ผลิตภัณฑ์ เอมมูร่าที่ทรงคุณค่า สร้างสุขภาพที่ดีแก่ผู้คนมากมาย และกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น และแตกต่างจากท้องตลาด เช่น เอมมูร่า อี, เอมมูร่า วี และเอมมูร่า เอกซ์ ผลิตภัณฑ์ล่าสุดที่ตอกย้ำความเป็นผู้นำตัวจริงเซซามิน

2.            ไอยราแบ่งปันโอกาสสู่สังคม ไอยรามุ่งมั่นสร้างโอกาสที่ดีที่สุด และแบ่งปันโอกาส

สู่ผู้คน ทั้งแบ่งปันในเรื่องสุขภาพที่แข็งแรง การยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี การส่งมอบรายได้และอาชีพที่มั่นคง ยกระดับตนเองทั้งความคิดและจิตใจ ได้รับรางวัลชีวิต เวทีเกียรติยศ และอิสรภาพในการดำเนินชีวิต

3.            ไอยราสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ ไอยรามองเห็นถึงคุณค่าและศักยภาพของนักธุรกิจ

เป็นเรื่องสำคัญ จึงมุ่งเน้นการสร้างคน สร้างงาน สร้างอาชีพ โดยสถาบันพัฒนานักธุรกิจไอยรา (Aicademy) ที่เป็นศูนย์บ่มเพาะองค์ความรู้ ยกระดับความคิด พัฒนาจิตใจ และพัฒนาทักษะนักธุรกิจไอยราให้เป็นมืออาชีพ เพื่อความแข็งแกร่งก้าวสู่ความสำเร็จที่มั่นคงและยั่งยืน

4.            สร้างสังคมแห่งคุณค่า เน้นมุ่งสร้างองค์กรด้วยหัวใจ โดยการดำรงตนเป็นต้นแบบที่ดี

และมุ่งปลูกฝังปรัชญาการอยู่รวมกัน ใส่ใจ แบ่งปัน เติบโตร่วมกัน นอกจากนี้ ไอยรายังมีเป้าหมายสร้างคุณค่าคืนสังคมกับโครงการ CSR (Corporate Social Responsibility) ขับเคลื่อนโดยมูลนิธิไอยเรศวร มุ่งเน้นช่วยเหลือแก่เด็กยากไร้ มอบทุนการศึกษา และช่วยเหลือด้านคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ผู้ที่ขาดโอกาสโดยการดูแลสุขภาพ

5.            สร้างแบรนด์สีขาว มุ่งสร้างแบรนด์ธุรกิจขายตรงสีขาว โดยมี 3 หลักการดำเนิน

ธุรกิจ ถูกต้อง คุณค่า ยั่งยืน ซึ่งไอยรานำเสนอคุณค่าความสวยงามแห่งวิชาชีพขายตรง โดยมีอัตลักษณ์ที่แตกต่างและโดดเด่นในอุตสาหกรรมขายตรง จนได้รับการยอมรับว่า เป็นแบรนด์สีขาว ที่มีความสง่างาม มั่นคง และเปี่ยมล้นด้วยคุณค่าที่งดงาม

            สำหรับการจัดงาน Grand Opening อาคารไอยเรศวร ไอยรา แพลนเน็ต จากห้องสู่อาคาร (Room to Building) 5 ปีแห่งความสำเร็จอย่างมีคุณค่า เมื่อวันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา ถือเป็นการฉายภาพความสำเร็จที่ตอกย้ำความแข็งแกร่งของแบรนด์ ไอยรา แพลนเน็ต ให้มีความชัดเจนมากขึ้น มีความมั่นคง เติบโต เป็นองค์กรที่มีความแข็งแกร่ง สมศักดิ์ศรีกับธุรกิจแบรนด์คนไทย ที่มีการพัฒนาในทุกๆด้าน และก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง

              โดยอาคารไอยเรศวร บริษัท ไอยรา แพลนเน็ต จำกัด จะตั้งโดดเด่นริมถนนลาดพร้าว 84 แยกตัดถนนเลียบทางด่วนรามอินทรา-อาจณรงค์ เป็นอาคารสูง 6 ชั้น ภายในอาคารได้มีการออกแบบโดยเน้นอัตลักษณ์ขององค์กร (Corporate Indentity) ความทันสมัย (Trandy) และมีคุณค่า (Value) โดยยังคงจัดสรรพื้นที่แต่ละชั้นให้เหมาะสมกับการใช้งาน และสามารถรองรับการเติบโตของบริษัท ได้ครบทุกองค์ประกอบ นับตั้งแต่ส่วนบริการห้องโถงสำหรับสมาชิก, เคาน์เตอร์เซอร์วิส, คลังจ่ายสินค้า บริเวณชั้น 1 ห้องรับรอง VIP (VIP LOUNGE) ชั้น M รวมไปถึงห้องประชุมขนาดใหญ่และเล็ก จำนวน 3 ห้อง ชั้น 2 และชั้น 3 สำหรับไว้บริการสมาชิกในการจัดประชุมและเทรนนิ่ง

            ในส่วนชั้น 4 และชั้น 5 จัดสรรเป็นพื้นที่ทำงานของพนักงานและคณะผู้บริหาร ในส่วนไฮไลฟ์ของอาคารไอยเรศวร ก็คือ ห้องพระใหญ่ (Aiyara Merit Room) ซึ่งตั้งอยู่บนชั้น 6 ของอาคาร ซึ่งกลายเป็นจุดศูนย์รวมทางด้านจิตใจของชาว ไอยรา แพลนเน็ตที่ปลูกฝังเรื่อง ธรรมะกับชีวิต มาตั้งแต่เริ่มต้น

            ท้ายที่สุด พวกเราชาวไอยรา เราอยากบอกว่า เรารักช้าง AIYARA’ เราพร้อมที่จะทุ่มเทใจทั้งชีวิต ด้วยความมุ่งมั่นที่จะร่วมกันสรรค์สร้าง ไอยรา แพลนเน็ต เป็นบริษัทที่มีความมั่นคง ปลอดภัย ทุกชีวิตสามารถฝากชีวิตไว้ได้อย่างอบอุ่น มีความมั่นคง และยั่งยืน...ความภูมิใจของชาวไอยรา ไม่ใช่แค่อาคารสวยงาม ใหญ่โตโอ่อ่า แต่หมายถึง ความมั่นคง แข็งแรง และการสร้างคุณค่าให้กับทุกคนในบ้านหลังนี้

             AIYARA… WE CARE WE SHARE WE GROW  

.......................................................................................................................................................

           

 

 


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 1,780,397